Offertförfrågan

Från Göteborg mot Europa

2014 firade B Andersson & Co åkeri AB sitt 100-årsjubileum under mottot 100 år och fortfarande på väg. Med ett väl utvecklat linjenät inom Sverige och ett finmaskigt distributionsnät kring Göteborg och Västkusten har bolaget varit en självklarhet i alla år i Fiskhamnen i Göteborg där man har sitt huvudkontor och en av sina terminaler. Vad som kanske inte är lika känt bland många är att man sedan lång tid tillbaka också erbjuder internationella transporter som täcker hela Europa.

Det hela började i slutet av 1970-talet, början av 80-talet, som en konsekvens av att sillfisket i Nordsjön förbjöds på grund av överfiske. Det fanns dock gott om sill i Östersjön och en stor del av dessa fångster togs iland i Västervik för att sedan transporteras till Jylland i Danmark. Ibland kunder det vara 30-40 ekipage varje dag som transporterade så kallad rinnande fisk, det vill säga färsk fisk på is, denna sträcka. En del av dessa fordon var B Anderssons. När fisket kom igång igen i Nordsjön var kontakterna etablerade och transporterna fortsatte med export från Fiskhamnen och annan fisk med hem till grossister och handlare i främst Göteborg och Stockholm. Idag är Padborg på Jylland, precis på gränsen mot Tyskland, en av de viktigaste logistiska knutpunkterna för färsk fisk i norra Europa. Hit kommer fisk, skaldjur, ostron och andra typer av havets läckerheter från världens alla hörn. En del kommer med båt från exempelvis Färöarna och Island medan annat flygs in till Holland från Amerika och Medelhavet för att sedan landvägen ta sig till Padborg. Varje fredag avgår två av B Anderssons ekipage från Fiskhamnen med siktet inställt på Padborg. Fisken från Holland anländer under lördagen och finns sedan hos grossister i Göteborg och Stockholm tidigt måndag morgon.

Efter att ha bedrivit trafik mot Danmark i mer än 40 år är kontaktytorna och nätverken väl utvecklade. Tack vare dessa kan B Andersson idag lösa transporter av torrt, kylt och fryst gods över hela Europa.

Allt eftersom åren gick började förfrågningar komma om trafik även till de övriga grannländerna. Först ut var Finland där man idag har upprätthållit trafiken i närmare 25 år. Först med ett ekipage och efter några år med ytterligare ett som efter Finland fortsätter ner mot Estland. Samtidigt som man påbörjade trafiken på Estland kom även regelbundna turer mot Norge igång.

Det som skiljer B Anderssons utlandstrafik mot mycket annan är att detta handlar om styckegods med fokus på livsmedel i alla dess former men med en övervikt mot allt som havet ger. Sedan löser man naturligtvis även annat gods så länge det klarar av att samlastas med livsmedel.

100 år och fortfarande på väg, nu tillsammans med sina systerbolag inom Tempcon, och även om det senaste året har varit tufft med stängda gränser och en restaurangbransch som knappt har några gäster. Vilket har lett till att de inte handlar så mycket fisk vilket lett till mindre transporter, så är det en mycket viril 107-åring som blickar fram mot nya utmaningar att ta sig an för att fortsätta utveckla sin verksamhet och bidra till att vi även fortsättningsvis kan få färsk fisk till våra måltider.