Offertförfrågan

Hur hanterar Tempcon coronaviruset framöver

Med anledning av det pågående utbrottet av coronavirus (covid-19) har Tempcons ledning sedan tidigare beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder som gäller för alla medarbetare i hela landet. Bakgrunden till försiktighetsåtgärderna är den snabba smittspridning som skett och som fortfarande sker på vissa håll. Syftet med åtgärderna är att skydda medarbetarna, deras familjer, kunder och andra samtidigt som vi vill bidra till att coronaviruset inte får vidare spridning. Försiktighetsåtgärderna gäller tillsvidare.

Då förutsättningar och rekommendationer förändras över tid är det också varje medarbetares eget ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Viss information kan man få via följande hemsidor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Information till våra kunder
Vår målsättning är att vi ska utföra våra transportuppdrag utan avbrott.
Om medarbetare som normalt utför transporten blir sjuk ersätter vi denne med annan frisk chaufför. Vi använder oss då av timanställda och anlitar även bemanningsföretag i så stor utsträckning som det är möjligt.
Om personal blir sjuk trots våra åtgärder, gör vi en utredning som innebär att vi försöker lokalisera smittkällan. Utifrån utredningen gör vi en handlingsplan för att undvika vidare smitta.
Lastbilar som har utsatts för smitta saneras.
Inträffar avvikelse eller tillbud hos kund/extern arbetsplats där våra chaufförer eller annan personal arbetar, så kommer vi göra en riskbedömning och handlingsplan för att kunna arbeta vidare för allas säkerhet, både internt och externt.
Om coronapandemin drabbar vårt företag på ett sätt som vi inte kunnat förebygga eller förutse, kommer vi prioritera våra livsmedelstransporter då livsmedel är högst prioriterat i en krissituation.
Vi följer utvecklingen av smittspridningen och uppdaterar våra åtgärder kontinuerligt och ser till att åtgärderna blir kända av samtliga medarbetare i koncernen.

Förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning
Tvätta händerna noga och länge med tvål och varmt vatten oftare än vanligt.
Använd handsprit.
Kom ihåg att hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Använd med fördel Skype, Teams eller telefonmöten istället för fysiska möten.
Håll två meters avstånd vid fysiska möten och undvik allmänna sammankomster med fler än 50 personer.
Uppmana personer som besöker företaget att tvätta händerna och använda handsprit.
Ta inte i hand när du hälsar. Förklara artigt att det beror på att det finns en möjlig risk för smitta.
Ha handsprit i lastbilar, på kontor och terminaler.
Som chaufför, se till att du har ett personligt munstycke för alkolås och alkoskåp.
Var extra noggrann med den dagliga hygienen i övrigt.
Följ de instruktioner och försiktighetsåtgärder som finns hos de kunder du besöker.

Försiktighetsåtgärder
Res inte inom Sverige om du har symptom som förkylning, hosta eller feber.
Alla utrikes resor i tjänsten som inte är absolut nödvändiga bör undvikas. Följ UD:s rekommendationer om vilka länder som kan besökas om du måste resa.
Alla privata resor till utlandet är medarbetarens eget ansvar och beslut men som bolag uppmanar vi alla att undvika utlandsresor om det inte är absolut nödvändigt.
Hamnar man i karantän utomlands står man inte till arbetsgivarens förfogande.
Om medarbetare delar hushåll med någon som är smittad måste närmaste chef informeras.
Det är viktigt att inte gå till jobbet om man uppvisar symptom som är förknippade med coronaviruset. Vilka dessa symptom är finner du information om på bland annat Folkhälsomyndighetens hemsida; https://www.folkhalsomyndigheten.se
Vid sjukdom ska medarbetare informera närmaste chef om vilka symptom som han eller hon är drabbad av för en bedömning i varje enskilt fall.
Vid sjukdom som har medfört sjukskrivning på grund av feber, värk i kroppen, hosta och förkylningssymptom ska medarbetare vara sjukskriven tills medarbetaren är helt symptomfri från feber, värk i kroppen, hosta och förkylningssymptom i 48 sammanhängande timmar.
Har medarbetare fått corona så gäller minst 14 dagars sjukskrivning och längst till medarbetaren är helt symptomfri från feber, värk i kroppen, hosta och förkylningssymptom i 48 sammanhängande timmar.
Vid varje enskilt fall där närmaste chef behöver stöd eller vägledning kontaktar han eller hon Tempcons personalchef.
Om personal under sin semester vistats i områden som klassats som riskområde eller område med ökad smittspridning ska personen logga in på 1177 med sin e-legitimation och beställa ett kostnadsfritt Covidtest och testa sig. Testet hämtas ut av bud på apoteket och återlämnas med bud till apoteket efter utfört test. Resultat från testet får man inom 48 timmar. Personal som testat sig rådgör med närmaste chef om vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra i väntan på testsvar.

Chefer och arbetsledare som behöver stöd och rådgivning i frågor rörande coronaviruset kan kontakta Tempcons personalchef Anna Olsson; Anna.Olsson@tempcongroup.se. All övrig personal ska kontakta sin närmaste chef i första hand.

Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar våra riktlinjer, planer och kommunikation löpande utifrån den händelseutveckling som sker.

Christian Hallberg
Koncernchef, Tempcon Group