Offertförfrågan

Inga mer dispenser för YKB

Under pandemin var det ett flertal olika dispenser för giltighetstiden på YKB. Normalt sett ska man ju förnya sin utbildning vart femte år för att få fortsätta köra yrkesmässigt. Sedan den 1 november finns det dock inga dispenser längre och alla vars YKB-intyg har gått ut måste nu ha genomfört sin fortbildning precis som tidigare.

Under 2021 fanns det också möjlighet att gå hela sin fortbildning om 35 timmar helt digitalt. Den möjligheten har nu varit borta ett tag och nu är det återigen maximalt tolv timmar av en YKB-fortbildning som får bedrivas digitalt. Alla distanstimmar som är gjorda innan 31 december 2021 godkänns dock, men om man har gått minst en kurs på distans under sin pågående YKB-fortbildningsperiod kan man inte gå fler digitala kurser i den perioden. Regeringen har dock i slutet av sommaren gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning för att göra det lättare att utbilda fler yrkesförare. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2023.