Offertförfrågan

Klimat-Transport fortsätter utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna står alltid i centrum för Tempcons verksamhet och vårt dotterbolag Klimat-Transport & Logistik AB i Helsingborg var en av de första i Sverige med att ha en CO2-positiv terminal i scope 1 och 2. Nu tar man ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete då man skrivit under Helsingborgsdeklarationen där målsättningen är att skapa Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

För Klimat-Transport har arbetet med hållbarhetsfrågorna alltid varit prioriterat och resan till där man befinner sig idag startade för många år sedan. Förutom att ha en CO2-positiv terminal kan man idag även erbjuda sina kunder CO2-neutrala transporter bland mycket annat. Man har nu också valt att skriva under Helsingborgsdeklarationen som är ett initiativ från Helsingborgs kommun där man tillsammans med akademin, näringslivet och civilsamhället vill höja ambitionsnivån i klimat- och miljöarbetet och sikta mot att nå klimatneutralitet redan till 2030.

I Helsingborgsdeklarationen har man valt att lyfta fram fem huvudområden med stark koppling till omställningen i olika delar av logistikkedjan. Det är; fossilfri energi; smart, samlastad och effektiv logistik; teknik och infrastruktur; förpackningslogistik samt cirkularitet, återbruk och återvinning. De fem omställningsområdena i Helsingborgsdeklarationen är valda utifrån en tanke om att fokusera på områden i klimatomställningen som ligger nära verksamheterna och är möjliga att påverka. Det betyder inte att andra områden inom hållbarhetsarbetet är oviktiga. Tvärtom finns det flera hållbarhetsaspekter som är övergripande och genomsyrar alla omställningsområden. Exempel på sådana övergripande hållbarhetsaspekter är; ekonomisk hållbarhet och affärsmässighet; social hållbarhet samt köp- och kundbeteenden.

Vill du läsa mer om Helsingborgsdeklarationen kan du göra det HÄR.