Offertförfrågan

Klimat-Transport och Berneco flyttar ihop

Tempcons båda dotterbolag Klimat-Transport i Helsingborg och Berneco Transport i Ängelholm finns numera under samma tak i Klimat-Transports lokaler på Långeberga. Flytten har planerats länge men det kom en pandemi i vägen så först i april i år bestämdes att Berneco skulle flytta in i början av oktober. Fördelarna är många. Förutom minskade lokalkostnader ser man många synergieffekter framöver.

Både Klimat-Transport och Berneco är speditörer men där Berneco historiskt sett enbart har fokuserat på en internationell trafik till skillnad från Klimat-Transport som arbetat både internationellt och nationellt. Och så kommer det vara även fortsättningsvis. Det är och kommer att vara, två bolag med många beröringspunkter men också många olikheter. Exempelvis äger Berneco själva sina trailers och hyr in dragbilar medan Klimat-Transport köper alla transporttjänster från åkerier.

– När Berneco blev en del av Tempcon Group i juli 2020 insåg vi på ett tidigt stadium att vi och Klimat-Transport hade många beröringspunkter som kunde ligga till grund för ett nära samarbete, säger Jesper Rosén, vd på Berneco Transport. Vi har sedan dess haft ett tätt och nära samarbete som vi nu i och med flytten kommer kunna utveckla än mer.

Målsättningen med flytten är att bättre kunna dra nytta av varandra vad gäller kontaktnät, resurser, kunskap med mera och på det sättet fortsätta utvecklingen av respektive verksamhet. Berneco kommer också rent geografiskt närmare den stora logistiknod där merparten av deras transporter landar.

– Hur digitala vi än blir, och det har vi märkt under pandemin att det på många håll fungerar väldigt bra, är det när människor möts som det händer saker, säger Mats Söderström, vd på Klimat-Transport. Vi har verkligen sett fram emot att få nya kamrater i huset och nu på riktigt sätta igång arbetet med att dra fördel av de synergieffekter som vi vet finns.