Offertförfrågan

Klimat-Transport tar över terminal i Göteborg

Från och med den 1 mars har Tempcons dotterbolag Klimat-Transport & Logistik från Helsingborg tagit över verksamheten vid det som tidigare var B Anderssons terminal på det gamla Slakthusområdet i Göteborg, strategiskt placerad och lättåtkomlig från E45:an med närhet till övriga trafikflöden i Göteborgsområdet. Terminalen har generösa och välanpassade ytor för hantering av såväl kylt som fryst och torrt gods.

Klimat-Transport har i över 20 år drivit sin terminal och lagerverksamhet i Helsingborg och utvecklat en nära relation till sina kunder. Engagerad personal och en vilja att tillsammans med kunderna utveckla klimatsmarta logistiklösningar har varit ett framgångskoncept. Nu tar man med sig sin kunskap för att utveckla en hållbar verksamhet vid sin nya anläggning i Göteborg. Målsättningen är hög då man vill skapa en högkvalitativ anläggning för livsmedelslogistik i Göteborgsområdet på samma sätt som man idag är verksamma i Helsingborg. Intresset från befintliga kunder till Klimat-Transport har varit stort inför övertagandet.

Två tjänstemän och två terminalarbetare kommer gå över från B Andersson till Klimat-Transport i och med övertagandet av terminalverksamheten med placering i Göteborg. Samtidigt har B Anderssons åkeriverksamhet konsoliderats med Erling Andersson Åkeri och såväl fordon som chaufförer samt viss administrativ personal byter arbetsgivare men utgår även fortsättningsvis från Fiskhamnen i Göteborg. B Anderssons utrikestrafik är från och med den 1 mars en del av Berneco Transport.