Offertförfrågan

Plattform knyter samman organisationens kommunikation

Utmaningen i att nå ut till all personal när man är geografiskt spridda från Umeå till Staffanstorp kan vara nog så svår. När majoriteten dessutom aldrig sitter vid en dator utan tillbringar sin arbetstid i en lastbil eller på en terminal blir utmaningen än större. Vi på Tempcon har därför valt att satsa på en digital kommunikationsplattform i appen Wker. Wker har ett tydligt och enkelt gränssnitt som många är vana vid idag. Detta i kombination med ett flexibelt och anpassningsbart innehåll gör att vi i appen kan hantera hela vårt intranät samtidigt som vi får en direkt kommunikationskanal till alla anställda. Vi kan här jobba både med koncerngemensam kommunikation och dokumenthantering samtidigt som dotterbolagen kan få ut information och dokument till sin personal.

Appen är utvecklad av bolaget WIP från Karlskrona och hanterar förutom kommunikation och dokument rapporter och en hel del annat. Just rapportverktyget har visat sig vara en välkommen resurs till vårt Ledningssystem vad gäller avvikelserapportering. Något som uppmärksammades mycket positivt i samband med den senaste revisionen. Med ett gemensamt kommunikationssystem tar vi nu på Tempcon ett stort steg framåt mot att knyta ihop våra bolag och våra drygt 1 000 anställda.