Offertförfrågan

Koncernchef Christian Hallberg sammanfattar första halvåret 2023

Det är nu dags att summera det första halvåret av 2023. Var har fokus för er utveckling legat under den här perioden?
Det finns mycket som är värt att lyfta fram. En viktig del i vår utveckling har varit vår samordnade försäljning där vi kan stötta och hjälpa varandra vilket tillför värde till kunderna och ger oss ett större och bättre erbjudande till marknaden. Det skapar också tillväxt då vi på ett effektivare sätt kan hantera nya affärer tillsammans på ett mer optimerat sätt.

Vi har idag också ett tydligare erbjudande till marknaden genom en heltäckande närvaro i Sverige med trafikområden och linjer med en klar och tydlig ansvarsfördelning.

Ytterligare en viktig faktor att nämna är vårt samordnade inköpsarbete som ger oss ökad kostnadseffektivitet genom en samlad inköpskraft. Vi har också en bättre kostnadskontroll på våra fordon genom egna verkstäder som vi utvecklat under året. Detta tillsammans med effektivare nyttjande av våra fordon skapar ett ökat värde för våra kunder.

Etableringen av vårt Shared Service Center skapar också bättre förutsättningar tillsammans med vår ekonomiavdelning för samordning, analys och uppföljning. Det ger oss en god kontroll och bra beslutsunderlag för våra bolag.

Glädjande är också att alla verksamheter inom koncernen har genomgått omcertifiering enligt fyra olika ISO-standarder, som är kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och livsmedelssäkerhet. Det är något som vi kan vara stolta över och som skapar en trygghet för våra kunder.

2022 var ett år som präglades av projektet Tempcon tillsammans där ni la mycket energi på att finna synergieffekter, konsolidera och optimera verksamheten. Hur har de strategiskt viktiga aktiviteterna sett ut under första halvåret 2023?
Vi har under det senaste halvåret inte haft en lika hög hastighet vad gäller förvärv utan fokus har fortsatt legat på konsolidering av bolag och verksamheter för att utvinna samordningsfördelar och effektivare drift.

Vi har nu en plattform för organisk tillväxt på plats som innefattar både inrikestrafik via vårt kompletta nätverk i hela Sverige samt även volymer till och från utrikesmarknaden som vi kopplar ihop med vårt inrikesnät.

När det gäller våra satsningar inom hållbarhetsområdet går vi hand i hand med våra kunder i detta arbete och har ett nära samarbete för att nå våra gemensamma mål. Vi erbjuder idag transporter och logistiklösningar som är både fossilfria och CO2 neutrala genom olika drivmedelslösningar såsom elektrifiering och gas samt klimatkompensation.

Men vi vill också vara med och bygga kunskap om framtidens lösningar. Därför deltar vi i forskningsprojektet E-charge där målsättningen är att finna system för tunga, elektrifierade fjärrtransporter. Ett projekt som genomförs tillsammans med näringsliv och forskning.

Vad är viktigt för framtiden för Tempcon?
Vi har idag en ganska stor verksamhet där vi omsätter cirka 3 miljarder kronor, vi har 1 500 medarbetare och sysselsätter närmare 1 000 fordon inom såväl inrikestrafik som utrikestrafik och last-mile. Vi finns i hela värdekedjan från producent till konsument.

Vi får dock aldrig sluta att leva upp till vår devis att vara stora nog att leverera men små nog att verkligen bry oss. Det är Tempcons kärna och vad vi brinner för.

Som avslutning vill jag passa på att tacka kunder, medarbetare och övriga samarbetspartners för ett spännande och utvecklande halvår och önska er alla en trevlig sommar!