Offertförfrågan

Konsolideringen av Tempcons dotterbolag fortsätter

Från första januari har Tempcons dotterbolag Berneco Transport övergått i Klimat-Transport samtidigt som Mörarps Frystransporter övergått i Tommy Nordbergh Åkeri. Syftet med sammanslagningarna är att dra nytta av stordriftsfördelar och synergier mellan bolagen.

När verksamheten i Berneco Transport AB övergick till Klimat-Transport AB blir man en gemensam organisation. Inom Berneco Transport finns en lång expertis och kunnande gällande transporter för import och export av färskvaror som nu kommer nyttjas och vidareutvecklas inom Klimat-Transport för tillväxt inom området för internationella transporter. Totalt är det sju personer som övergår till Klimat-Transport. I samband med övergången av verksamheten avslutade Berneco Transports vd, Jesper Rosén, sin anställning.

Även verksamheten i Mörarps Frystransporter övergick den 1 januari till Tommy Nordbergh Åkeri AB. Sedan tidigare finns en gemensam organisation och nu kommer personal, fordon och andra resurser att flyttas över till Tommy Nordbergh Åkeri. Mörarps Frystransporter startades som ett systerbolag till Syd Frys och har varit en del av Tempconkoncernen sedan 2019. Totalt handlar det om 24 fordon och 19 anställda som övergått till Tommy Nordbergh Åkeri.

Dessa sammanslagningar är en naturlig fortsättning av vårt konsolideringsarbete. På detta sätt kan koncernen bedriva en mer effektiv verksamhet och nyttja den expertkunskap som finns i organisationen inom olika områden.