Offertförfrågan

Kraften i att arbeta tillsammans

Tempcon Groups majoritetsägare, Accent Equity, instiftade 2012 ett stipendium som årligen tilldelas personer eller ideella organisationer i de nordiska länderna som har gjort en prestation som för människor tillsammans. Detta inkluderar alla goda krafter som inser samarbetets betydelse för att skapa uthållig förändring inom samhälle, idrottsrörelse, föreningsliv och andra ideella verksamheter. Stipendiet har fått namnet Tillsammans och ska ses som en symbol för de krafter man vill stödja. De bolag som ägs av Accent Equity har möjligheten att nominera kandidater till stipendiet. I år delades sju stipendier ut varav två var nominerade av Tempcon och dess dotterbolag Syd Frys (Handbollsskola för alla) och Tommy Nordbergh Åkeri (Walking Football).

Vi träffade Mats Jacobsson, projektledare hos OV Helsingborg som driver verksamheten i Handbollsskola för alla, i samband med att representanter för Syd Frys var på besök och överlämnade stipendium och diplom.

Mats, vad är Handbollsskola för alla?
Handbollsskola för alla är en verksamhet som startade som ett projekt hösten 2016 med syfte att ge barn i utanförskapsområden en möjlighet att integreras och leva i hela samhället. För många av barnen som växer upp i dessa områden är det väldigt tufft på många sätt och det vi gör är att ge barnen ett alternativ och en möjlighet.

Rent konkret så erbjuder vi alla barn i åldern sju till tio år vid sex skolor i Helsingborg möjligheten att träna handboll en gång i veckan i anslutning till skolan. Därutöver kommer vi till skolan ytterligare en dag i veckan och erbjuder barnen läxläsning.

Är det ett krav att alla barn ska vara med eller är det frivilligt?
Det är frivilligt. Vi kan bara erbjuda detta, skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli intresserade och pusha på för att de ska delta. Intresset har varit jättestort. På någon skola är det nästan 100 procents deltagande och totalt sett så har vi cirka 350 barn som deltar varje vecka.

Klarar ni av all denna verksamhet inom er egen förening?
Ja, vad gäller handbollen så klarar vi av det själva. Vi har några vuxna ledare, bland annat Lasse Persson som är idrottslig ledare för projektet, och sedan har vi tolv tränarassistenter i åldern 18-20 år som är med. Flera av dessa går handbollsgymnasiet här.

Vad gäller läxläsningen är vi dock beroende av hjälp från andra. Vi har sökt kontakt med många organisationer och verksamheter för att hitta samarbeten men det har gått lite trögt. Här tar vi gärna emot tips och idéer. Något som dock varit väldigt positivt kring läxläsningen är att flera av våra samarbetspartners låter sin personal ställa upp som volontärer under arbetstid vilket varit väldigt uppskattat både av oss, volontärerna och barnen.

Varför är det viktigt att en förening som er engagerar sig i ett projekt som Handboll för alla?
Det här skulle jag kunna prata länge om. Projektet drivs i samverkan mellan OV Helsingborg, skolorna, trossamfund, polisen och förvaltningar. Tillsammans kan vi jobba för integration och mot utanförskap. Tillsammans kan vi skapa vägar in i framtiden för mängder av tjejer och killar som annars kanske aldrig hade fått en chans. För många barn i andra områden finns det många gånger ett smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan. Det man måste komma ihåg är att det gör det inte för de här barnen.

Det heter förvisso handbollsskola men det är egentligen inte handbollen som är poängen här. Även om vi naturligtvis tycker att det är en underbar sport. Nej, det är i stället en fråga om att satsa på ungdomar, hälsa och framtid. Genom Handbollsskola för alla får barnen i de mest utsatta områdena en chans att idrotta tillsammans och umgås över gränserna på en mötesplats som skapar trygghet, glädje och som bygger broar för framtiden. Genom större sammandrag, under normala år utan Corona, samlar vi flera tusen ungdomar från hela Helsingborg där deltagarna från Handbollsskola för alla naturligtvis också är med. Där pratar vi om verklig integration.

Sedan är träningarna så mycket mer än bara handbollsträning. Det handlar om att lära sig det sociala samspelet i en grupp. Att lyssna på ledarna, att vänta på sin tur och att interagera med andra. Genom handbollsträningen gör man detta på ett roligt och inspirerande sätt.

Idag är det viktigt att vi alla hjälps åt att skapa det samhälle där vi alla vill leva. Det fungerar inte att sitta på läktaren och peka finger. Vi måste alla bidra med det vi kan bidra med. Idrottsrörelsen har en lång historia av sociala projekt där de har gått hand i hand med den mer traditionella verksamheten. Föreningarna finns där barnen och ungdomarna finns och är en del av deras vardag. Då är det viktigt att vi är med och gör den vardagen till en bra vardag.

Hur ser framtiden ut för Handboll för alla?
Verksamheten drivs ju fortfarande som ett projekt men ett projekt utan slut om vi får som vi vill. Sedan är vi ju hela tiden beroende av att hitta finansiering för att hålla verksamheten i gång. Tappar vi den är tyvärr risken stor att vi blir tvungna att lägga ner. Samtidigt är intresset stort från fler skolor att komma med än de sex vi samarbetar med idag. Ska vi ta in fler skolor så måste vi säkerställa att vi kan leverera samma höga kvalitet även till dem och då kräver det mer resurser än vad vi har idag.

Vi ser dock väldigt positivt på den närmaste tiden och hoppas som alla andra att vi ska kunna komma igång igen med många aktiviteter som nu under pandemin har fått skjutas upp eller ställas in, som vår beachhandboll exempelvis som är ett annat sådant här fantastiskt integrerande projekt.

För dig som vill se och läsa mer om Handboll för alla:
https://ovbollochskola.se/
https://www.youtube.com/watch?v=3Vo9gWFSAHQ&t=3s
https://ovbollochskola.se/wp-content/uploads/SVT-2020-Drh%C3%B6g-klippt-1.mp4
https://ovbollochskola.se/wp-content/uploads/SVT-2020-Kubik-720-1.mp4

På bilden ses från vänster Joachim Bülow, Syd Frys, Fia Andersson, Syd Frys, Mats Jacobson, projektledare för Handboll för alla samt Lasse Persson, idrottslig ledare för Handboll för alla.

Tempcon Groups andra nominering, Walking Football, skrev vi om förra hösten. Du kan läsa artikeln här.