Offertförfrågan

Längre lastbilar nästa år

Att minska utsläppen från våra transporter är en viktig del i omställningen till mer hållbara transporter. Försök har gjorts med bland andra längre fordonsekipage för att få med sig mer gods på varje transporterad kilometer. Regeringen har nu meddelat att man kommer tillåta ekipage upp till 34,5 meter från och med nästa år.

– Det här är en efterfrågad åtgärd som gör att vi bättre kan nyttja vägarna och minska transporternas miljöpåverkan, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, att jämföra med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent.

För att få ett sådant här förslag godkänt måste det anmälas till EU-kommissionen vilket gjordes i maj. Inga synpunkter på förslaget har kommit in varför Regeringen nu beslutat att genomföra förordningsändringarna som möjliggör längre fordonskombinationer. De kommer att träda i kraft den 31 augusti 2023.