Offertförfrågan

Lincargo blir en del av Tempcon

Från 1 december blir Lincargo en del av Tempconfamiljen då Tempcon Group tillträder som ny ägare efter att Lincargo tidigare varit ett helägt dotterbolag till Norrmejerier.

Kombinationen med Tempcons linjenät och Lincargos finmaskiga distributionsnät, som sträcker sig från Härnösand till Treriksröset, är väldigt bra och förutsättningarna för samdistribution är goda utifrån Lincargos väl utvecklade arbete sedan tidigare.

– Nu kan vi äntligen hälsa Lincargo välkomna till Tempconfamiljen vilket naturligtvis känns fantastiskt bra, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. Med Lincargo i familjen växer vårt utbud till våra kunder där vi finns med i transport- och logistikkedjans alla led från producent till konsument. Ända ut till de minsta orterna i norra Sverige flera gånger i veckan.

– Lincargo har alltid haft ett starkt fokus på hållbarhetsfrågorna vilket även Tempcon har, fortsätter Hallberg. Samdistribution är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda kunderna transporter på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt.

Affären har prövats av Konkurrensverket och lämnats utan åtgärd.