Offertförfrågan

Miljöfrågorna i fokus

För Tempconkoncernen och dess dotterbolag är miljöfrågorna av högsta prioritet. Att ha en hög trovärdighet i dessa frågor kräver att vi ständigt utmanar oss själva och att miljön är ett av de styrande ledorden. Vi på Tempcon Group ska utveckla, erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. För att göra det måste vi hela tiden se till att ligga i framkant och använda oss av ny teknik samtidigt som vi vågar prova nya lösningar. Tempcons verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att negativ miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas.

Lagkrav ser vi som en lägstanivå för vår verksamhet samtidigt som vi ska arbeta för att öka kunskapen kring miljöfrågor hos våra anställda. Samarbetet kring miljöfrågorna är av yttersta vikt där en enskild aktör kan göra mycket men där vi tillsammans kan göra mycket mer. Leverantörer, kunder och medarbetare, alla ska vi tillsammans arbeta för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt kunnande och agerande inom miljöområdet ska placera Tempcon Group i framkant inom branschen. Något vi är övertygade om är en stor konkurrensfördel för oss.

Vad gör vi då konkret för att leva upp till dessa högt ställda krav. Följ oss på våra sociala medier eller gå in på vår hemsida så ska vi berätta mer om vårt miljöarbete kommande veckor.