Offertförfrågan

Minister vill lära mer om el hos Tommy Nordbergh Åkeri

Elektrifiering av den tunga fordonsflottan är en viktig del i målsättningen att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Dock finns mycket kvar att göra vad gäller exempelvis laddinfrastruktur och batterikapacitet innan elen verkligen är att se som ett alternativ. Tempcon har genom sitt dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri flera elfordon igång och den senaste sattes i trafik i Stockholm efter årsskiftet i ett samarbete med PostNord. I slutet av mars gjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth ett besök på Tommy Nordbergh Åkeri hos Tempcon Stockholm för att ta del av erfarenheterna av att köra en Scania BEV – den första serietillverkade ellastbilen från Scania.

Med elektrifieringen av de tunga transporterna kommer också en del utmaningar, inte minst i form av affärsmodeller och upplägg utöver det ovan nämnda. För att lära sig mer om dessa utmaningar och möjligheter besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth Tommy Nordbergh Åkeri. Regeringen har bland annat inrättat en elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet och ministern såg med stor glädje på de initiativ som nu tas på flera håll i branschen.

Det var under våren 2021 som Tommy Nordbergh Åkeri beslutade att investera i ytterligare ett eldrivet fordon. Denna gång en eldriven Scania BEV som en del i ett samarbete med PostNord. Syftet med investeringen har varit att testa batteridriven distribution i storstad med kyl- och värmeaggregat för kunden Apotek Hjärtats räkning. Ambitionen har varit att bilen ska köra två skift för Apotek Hjärtat samt ytterligare ett skift med bland annat ombudspaket. Genom samarbetet ska båda parterna också få värdefull kunskap om eldrift av tyngre fordon i distributionsmiljö.

Under vintern har ett noggrant förarbete gjorts i form av ett antal simuleringar för att beräkna energiåtgång för olika typer av rutter. I samband med detta fastställdes också behovet av en snabbladdare i anslutning till bilens placering på PostNords terminal i Årsta och i slutet av januari installerades en sådan på 150 kWh. Därefter påbörjades de första testerna och den 21 februari togs lastbilen i skarp drift.

– Bilen körs just nu i två skift, ett nattetid med 9 stopp på en sträcka om 100 km, och ett dagskift som även det innebär 9 stopp men inom en sträcka på 40 km. Snittförbrukningen har legat på ca 177 kWh per 100 km under februari och mars. Nu under våren ska det tredje skiftet läggas till, säger Stefan Nordbergh, operativ chef på Tommy Nordbergh Åkeri.

Enligt företaget är erfarenheterna så här långt genomgående positiva. Chaufförerna är nöjda med arbetsmiljön i form av både komfort och köregenskaper. Marginalerna i energiförbrukningen är också goda, vilket ger en trygghet för chaufförerna. Åkeriet har också sett att statiska och förutsägbara flöden fungerar bäst, tillsammans med en egen laddare som säkerställer optimal laddning.

– Samtidigt är investeringen betydande. Kostnaden ligger mellan 2,3 och 2,5 gånger högre än för motsvarande dieselbil, vilket gör att bilen bör gå i flera skift för att fördela investeringen. Det innebär också att kostnaden för kund blir högre om vi inte är effektiva i det arbetet, det kräver ett bra samarbete, förståelse och mod hos alla oss som är inblandade, säger Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh Åkeri.