Offertförfrågan

Minskade utsläpp trots ökad trafik

För att bidra till miljömålet 2030 om minskade utsläpp från transportsektorn med 70 procent jämfört med 2010 satsar Tempcon mycket på alternativa, fossilfria bränslen, gas och elektrifierade transporter. Vi bidrar också till utvecklingen genom deltagande i forskningsprojekt som E-charge. Ny preliminär statistik från Trafikverket visar på att utsläppen under förra året minskade med fem procent trots att trafiken är uppe på samma nivåer som före pandemin.

Även om utsläppen minskade kraftigt under förra året har vi en bit kvar för att nå målet. Förra årets nivå låg på 31 procents minskning av växthusgaser jämfört med 2010, därmed är det 39 procent kvar till målet om 70 procents minskning 2030.

– Det är positivt att så stor del av den energi som används inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket. 2022 ökade andelen från 26 till preliminärt 29 procent och det är rekord.

Andelen elektriska person- och lätta lastbilar i nybilsregistreringen ökade från 18 till 32 procent. Även laddhybrider och energieffektivare icke laddbara bilar bidrog till minskade utsläpp. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under perioden till cirka 70 gram/kilometer från förra årets snittnivå på 88 gram/kilometer. Sverige hade tidigare högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar inom Europa men numera är det bara Norge och Island som har lägre utsläpp än Sverige.

Skiftet till en eldriven personbilsflotta nådde rekordnivåer i slutet av förra året. Nästa steg är elektrifieringen av lastbilar där både fordon och laddinfrastruktur behöver utvecklas. De ellastbilar vi har i drift idag inom Tempcon fungerar väldigt väl i distributionstrafik och nu är det dags att ta nästa steg för de långväga, tyngre transporterna. Det kräver snabba, tydliga och långsiktiga förutsättningar samt en väl fungerande samordning. Men även med en mycket kraftig elektrifiering krävs att betydande mängder biodrivmedel används för att klara 2030-målet enligt Trafikverket. Till 2045 är biodrivmedelsbehovet lägre i och med att elektrifieringen då hunnit slå igenom betydligt mer tror man.

Som ett steg i arbetet med att nå målet 2045 om en transportsektor med nollutsläpp förslog EU-kommissionen den 14 februari nya koldioxidutsläppsmål för nya tunga fordon från 2030 och framåt. Jämfört med 2019 års nivåer föreslår kommissionen en minskning av utsläppen för nya tunga fordon med 45 procent från 2030, 65 procent från 2035 och 90 procent från 2040.