Offertförfrågan

Molnet supportar Tempcons tillväxtresa

Tempcon Group fortsätter sin tillväxtresa både i omsättning och antal bolag. Från och med första december är vi 15 dotterbolag och omsätter drygt 2 400 miljoner kronor. Som ett naturligt led i vår tillväxtresa tar vi nu steget att konsolidera och effektivisera våra administrativa processer och på så sätt skapa bästa förutsättningar för våra medarbetare att fokusera på kärnverksamheten och våra kunder.

Under hösten har vi påbörjat arbetet med att implementera en koncerngemensam tjänst för ekonomi- och lönehantering byggt på ”best practice” processer och moderna digitala lösningar. För att driva vår utveckling och säkra vår framtid har vi valt att göra det med molnbaserade tjänster från Xledger och Flex Application. Implementeringen av XLedger för ekonomi och Flex för lön påbörjades under hösten 2021 och kommer att vara i full drift under nästa år.

Det finns många fördelar med molnbaserade tjänster som vi på Tempcon vill dra nytta av, till exempel möjligheten att arbeta mer flexibelt, mer resurseffektivt med användarvänliga system och automatiserade processer och inte minst mer miljövänligt. Helt enkelt mer hållbart!