Offertförfrågan

Mörarps Frystransporter med i Fair Transport

Ytterligare ett av Tempcons dotterbolag har anslutit sig till Fair Transport. Det är Mörarps Frystransporter, hemmahörande i Hyllinge, som är det senaste bolaget inom koncernen som gått med. Christoffer Ekman, transportledare på Mörarps Frystransporter, säger att de ser många fördelar med att ansluta sig till Fair Transport. Det är förknippat med kvalitet och att man är en juste arbetsgivare. Det här stärker varumärket och är en viktig del i vår strävan att bli det självklara valet för tempererade transporter i vårt geografiska område samtidigt som vi vill attrahera nya medarbetare och behålla de som arbetar här idag.

Processen fram till certifieringen var väldigt smidig tycker Ekman då mycket av de värden som behövs redan finns tack vare att man är certifierade enligt fyra ISO-standarder, 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 22000 (livsmedelssäkerhet) och 39001 (trafiksäkerhet). Reaktionerna så här långt har enbart varit positiva och med certifieringen skickar man också en tydlig signal till marknaden vart man vill med sina ambitioner.

Fair Transport grundades av Sveriges Åkeriföretag 2012. Vid lanseringen ett par år senare var Fair Transport ett ställningstagande för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Under åren har Fair Transport utvecklats och under 2021 blev Fair Transport en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. En hållbarhetscertifiering som möjliggör att transportör och transportköpare gemensamt kan gå mot de högt uppsatta miljö- och klimatmålen, nå sund konkurrens på lika villkor och närma oss nollvisionen i trafiken. Certifieringen granskas varje år av extern tredjepart för att säkerställa de högt ställda kraven.

Här kan du läsa mer om Fair Transport.