Offertförfrågan

Nu är det klart för längre ekipage på våra svenska vägar

Från och med den 31 augusti blir det tillåtet att framföra fordon med en totallängd på upp till 34,5 meter. Detta är möjligt efter en förändring i trafikförordningen men det kommer dröja ända fram till årsskiftet innan vi får se några längre ekipage på våra svenska vägar.

Detta för att det kommer nya fordonskrav som reglerar de tekniska kraven på de nya fordonstågen och som ska beslutas av Transportstyrelsen. Det handlar bland annat om krav på utrustning som fordonstågen måste ha för att vara godkända, krav på stabilitet, startförmåga på halt väglag och utrymmesbehov i infrastrukturen. Dessa fordonskrav har varit ute på remiss under våren och Transportstyrelsen beräknas besluta om de nya kraven under hösten 2023. Utifrån det planerar Trafikverket att öppna ett sammanhängande vägnät om cirka 590 mil för fordon upp till 34,5 meter från och med den 1 december.

Fördelarna med längre och tyngre transporter är många. Mer gods kan transporteras över längre sträckor med färre fordonsenheter. Något som minskar utsläppen. Beräkningar som Trafikverket har gjort säger att utsläppen från den tunga lastbilstrafiken kan minska med mellan 4 – 6 procent med längre ekipage.

De fordonskombinationer som kommer godkännas till den 1 december är två. Ytterligare kombinationer kommer godkännas längre fram. De två kombinationerna som man godkänner nu är en så kallad A-dubbel och AB-dubbel. A-dubbel är en fordonskombination bestående av en dragbil sammankopplad med en påhängsvagn och en dolly med tillkopplad påhängsvagn. En AB-dubbel är en fordonskombination bestående av en lastbil sammankopplad med en dolly med en tillkopplad link som i sin tur är sammankopplad med en påhängsvagn.

Vill du ta del av Transportstyrelsens material och se vilka krav som troligen kommer att gälla för de nya fordonstågen finner du dem via länken HÄR. När den nya sidan öppnar finner du dem under länken Konsekvensutredning.

HÄR finner du Trafikverkets information om de nya fordonstågen.