Offertförfrågan

Affärsutvecklare knyts till Tempcon

Magnus Persson började i måndags som ny affärsutvecklare på Tempcon Group. Persson kommer senast från rollen som platschef för Martin & Serveras anläggning i Enköping. Han har ett långt förflutet med olika ledande chefsroller inom transport- och logistikbranschen och företag som Schenker åkeri, Everfresh och Nowaste återfinns på hans meritlista.

Det som gått som en röd tråd genom Perssons yrkesliv, oavsett om han arbetat med terminaler, lager eller transporter, är fokus på ledarskap, personalfrågor och utveckling. Egenskaper som kommer komma väl till pass i den nya rollen som affärsutvecklare.

Magnus, vad var det som bidrog till att du blev intresserad av rollen som affärsutvecklare på Tempcon?
Jag har ju på distans följt utvecklingen av Tempcon under den senaste tiden och tycker att det är en genuin och seriös satsning man gör på att bli ledande i Norden inom sitt segment. När det då dök upp en möjlighet att få vara en del av detta och bidra med mina kunskaper i den fortsatta utvecklingen var det inte svårt att tacka ja. Med målsättningen att bli den bästa arbetsgivaren, den bästa leverantören av tjänster knutna till tempererad logistik och samtidigt ha hållbarhetsfrågorna så tydligt i fokus så är det en spännande resa vi är på väg på. Att bygga rätt från grunden är a och o och det tycker jag Tempcon gör.

Nu har du ju inte hunnit vara så många dagar på din nya arbetsplats men hur är ditt första intryck?
Nej, det har inte blivit så många dagar än men känslan är att det finns ett fantastiskt stort driv och engagemang inom organisationen. Det verkar hända väldigt mycket och mycket som är på gång. Känslan har också varit välkomnande samtidigt som det naturligtvis är mycket nytt att sätta sig in i.

Vad ser du för utmaningar i din nya roll som affärsutvecklare?
Initialt handlar det naturligtvis mycket om att sätta sig in i organisation, struktur och de olika dotterbolagen. Utifrån det måste vi sedan utveckla affärerna där jag hoppas kunna bidra positivt med mina erfarenheter. För mig är det viktigt att jobba med alla ingående funktioner och att bygga en organisation där alla förstår och ser sin plats. Det här ska vi göra tillsammans med kunderna och personalen.

Vilket blir ditt huvudsakliga fokus i din roll?
Driva projekt med målsättningen att utveckla och förbättra verksamheterna utifrån ett strukturerat arbetssätt. Det skapar tydlighet. Det är också oerhört viktigt att involvera personalen i utvecklingsarbetet för att få med olika synvinklar på frågorna samtidigt som implementeringsarbetet många gånger underlättas om man varit med redan från start.

Avslutningsvis en liten framtidsspaning, var hittar vi Tempcon om fem år?
Jag är helt övertygad om att vi då har nått de målsättningar som finns idag. Det vill säga att vi är en tongivande aktör på marknaden för temperaturreglerad logistik och att vi är störst i Norden. Vi kommer visa vägen framåt och i frågor om bättre miljö, både vad gäller arbetsmiljö såväl som klimatet, kommer vi vara ledande.