Offertförfrågan

Ny dag för hållbara transporter

Den 26 november i år får vi för första gången uppmärksamma World Sustainable Transport Day. Det är FN:s generalförsamling som har antagit en resolution om att inrätta en global hållbarhetsdag för transporter.

Resolutionen lades fram av Turkmenistans regering och ligger i linje med ett tidigare förslag från den internationella vägtransportorganisationen IRU. IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto är glad över att FN agerat på IRU:s initiativ och säger att han välkomnar en FN:s världsdag för hållbara transporter som erkänner transporternas oumbärliga roll för samhället, ekonomisk utveckling och miljöskydd. Han fortsätter; Det kommer att vara ett speciellt tillfälle för alla medborgare på denna planet att stanna upp, reflektera och inse hur avgörande transporter, och vägtransporter i synnerhet, är i varje aspekt av vårt dagliga liv.

FN:s generalförsamling vill att medlemsländer, organisationer världen över och civilsamhället i stort ska uppmärksamma World Sustainable Transport Day genom att utbilda och hålla evenemang med syftet att öka allmänhetens kunskap om hållbara transportfrågor.