Offertförfrågan

Ny film på vår nystartade YouTube-kanal – Tillsammans

Vårt varumärke är en av de viktigaste strategiska tillgångarna vi har och det är därför viktigt att alla som förknippas med Tempcon Group vårdar och bygger vårt gemensamma varumärke. Det handlar om att leva upp till de förväntningar och associationer som vi vill att kunder och andra ska ha när de tänker på eller interagerar med oss. Vi ska vara kända för korta beslutsvägar, lokal närvaro och engagemang i lokal utveckling såväl som hållbarhetsfrågor.

Tempcon Group är ett värdedrivet företag och allt som vi gör ska utgå från våra tre värderingar Engagemang, Trovärdighet och Tillsammans – ETT. Forward as one! För några veckor sedan spelade vi in en film på temat Tillsammans. Du kan se den på vår nystartade YouTube-kanal.

Vår företagskultur ska bygga på samarbete både internt och externt. Vi knyter ihop våra dotterbolags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter att samarbeta internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en öppenhet gällande förväntningarna på varandra.