Offertförfrågan

Ny Koncerncontroller till Tempcon Group

Under september började Lotta Eriksson som ny Koncerncontroller på Tempcon Group. Lotta har ansvar för den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen på koncernnivå.  Tillsammans med alla inblandande medarbetare i dotterbolagen kommer Lotta att skapa förutsättningar för effektiva processer kring administration, bokslut, rapportering och analys. Det finns ett stort engagemang bland kollegor överallt i verksamheten, och vi ser tillsammans fram emot koncernens spännande resa och utveckling framåt.

Närmast kommer Lotta från en roll som Controller på Forsea AB och har innan dess haft en rad olika roller inom ekonomi & affärsanalys på Öresundskraft, GDL Transport och Unilever. Vi hälsar Lotta varmt välkommen till Tempcon Group.