Offertförfrågan

Ny laddstation för tunga fordon utmed E4:an

Tempcon Group och dess dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri var tidiga med elfordon för distribution. Nästa steg är nu att även elektrifiera de längre transporterna. En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för att övergången till elfordon ska fungera i praktiken. Något som bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverket är det önskade avståndet mellan snabbladdstationer mellan sex och tio mil. Det kortare avståndet är en del i en EU-överenskommelse där laddstationer för lätta och tunga fordon ska finnas på minst var sjätte mil på det transeuropeiska transportnätets stomnät, TEN-T. Där ingår Europavägar och vissa riksvägar.

För ett par veckor sedan sattes spaden i marken i Viringe utanför Mjölby för en av Europas första stationer för snabbladdning av eldrivna långtradare. Anläggningen beräknas att tas i drift i juni nästa år. För personbilar har snabbt ett nätverk av laddstationer byggts upp. Nu tas de första stegen mot att bygga en laddinfrastruktur även för tung trafik. Det är Tekniska verken och Scania som står bakom satsningen i Mjölby.

Stationen kommer få den nya internationella laddstandarden MCS, som står för Megawatt Charging System. Den innebär att en långtradare kan ladda fullt på 45 minuter. Fullt utbyggd kommer stationen få tio laddpunkter där vissa även kommer ha den lägre standarden CCS som ger 350 kW kontinuerlig laddning. I anslutning till laddstationen kommer det också byggas en lastbilsparkering samt ett servicehus med dusch och toalett.