Offertförfrågan

Ny produktionschef på Widriksson Logistik

För en tid sedan börjande Benny Nordebrink som ny produktionschef på Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik som är specialiserade på last mile-transporter. Han kommer närmast från tjänsten som sektionschef för Storage & Distribution på Octapharma och har under många år arbetat i roller med höga krav på standardisering, systematiskt utförande av rutiner och processer och ett ständigt förbättringsarbete. På Widriksson kommer han få en central roll i att driva den operativa verksamheten framåt. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Benny till oss, säger Foed Meliane, vd på Widriksson Logistik. Med sin gedigna erfarenhet, sin entusiasm, och sitt driv är vi övertygade om att han kommer att vara en nyckelperson för utvecklingen av den operativa verksamheten. Vi har träffat Benny för att höra lite om hans bakgrund och vad som lockade i transportbranschen.

I rollen som produktionschef ansvarar Benny Nordebrink för att planera, leda och styra den operativa verksamheten. Han kommer bland annat driva medarbetarutveckling, förbättringsarbete och etablera bästa arbetssätt inom den dagliga verksamheten. Som en del av ledningsgruppen bidrar han också till att driva verksamhetens strategiska arbete inom områden som rör kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

Med en bakgrund inom tillverkningsindustrin och läkemedelsbranschen, hur hamnade du i transportbranschen?
Ja, man kan väl säga att det var lite på ett bananskal. Jag blev kontaktad av en rekryteringsfirma utifrån en ingång kring ledarskap. På mitt förra jobb hade vi gjort ett stort jobb kring att förflytta gruppchefernas fokus från att släcka bränder hela dagarna till att bli mer proaktiva. Jag träffade förre vd:n några gånger och kände samtidigt att jag ville prova något nytt vilket också skulle ge mig möjligheten att få lära mig nya saker. Efter 20 år inom läkemedelsbranschen samt några år inom övrig tillverkningsindustri så var det dags tyckte jag.

Vad var det som gjorde dig intresserad av rollen som produktionschef?
När man presenterade rollen för mig sas det att det fanns ett behov av att arbeta med strukturer och människorna i verksamheten. Något som passar mig väldigt bra. Man ville gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva. Ungefär som på min förra arbetsplats så där kände jag att mina erfarenheter skulle komma väl till pass. Den stora skillnaden mot mitt förra jobb är ju att inom industrin har du alla dina anställda i närheten medan man på ett åkeri som Widriksson har personal över hela staden. Hur får man ihop det? Det kände jag var en bland många spännande utmaningar här.

Du har nu jobbat ett par månader i din nya roll, vad har du fått för intryck?
Jag började ju i mitten av december, rätt in efter snökaos och de stora volymer som alltid är före jul, så det var omtumlande. Matchen pågår hela tiden och som ny kändes det lite rörigt. Nu är jag också mycket närmare slutkunden och den kontakten ger många gånger en mer direkt feedback än vad jag varit van vid tidigare. Jättespännande! Det viktigaste är att vi hela tiden gör rätt saker och har en nöjd kund, det vill säga en kund som får sin leverans på rätt plats och i rätt tid. Vi jobbar nu också mot några tydliga fokusområden för medarbetarna som handlar om kompetensutveckling, utbildning och säkerhet med kunduppdraget som en gemensam nämnare.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter med din nya roll?
En stor utmaning vi nu jobbar med är att höja grundkompetensen. Cheferna gör mycket operativt idag, en del som chaufförer och terminalarbetare själva borde kunna lösa. Genom att ge dem rätt förutsättningar och kompetens kan vi få dem att växa och lösa fler saker i vardagen utan att ringa chefen. På det sättet frigör vi tid för cheferna som kan lägga ett större fokus på utveckling, sälj och planering. Något som kommer alla till nytta. Gör man det här tycker jag man behandlar medarbetarna med den respekt som man ska, de kan. På det här sättet skapar vi också en större delaktighet i hela verksamheten och kommer bort från en viochdom-känsla till tillsammans istället. Det gäller att alla spelar ihop med samma målbild. Får vi ihop det, eller rättare sagt, när vi får ihop det blir det succé.

Widriksson Logistik är en del av Tempcon, vad ser du för fördelar med det?
Tittar jag tillbaka på min tid inom läkemedelsindustrin så var det en bransch som präglades av samarbete även om det fanns en konkurrenssituation mellan fabriker i samma företag. Nätverkande och erfarenhetsutbyten bidrar till en snabbare utveckling och mindre misstag, något som vi kan få naturligt när vi nu ingår i en koncern. Här kan vi också vara öppnare mot varandra då vi alla strävar mot samma mål.

Avslutningsvis, var finns Widriksson Logistik och Tempcon om fem år?
Widriksson Logistik kommer vara mycket mer integrerade i Tempcon och både vi och koncernen har fortsatt att växa. Genom vårt strategiska arbete ihop med en professionell produktion kommer kunderna uppskatta oss. Det är till oss man vänder sig. Vi kommer upplevas som en förebild i branschen. Widriksson Logistik kommer också finnas på flera orter runt om i Sverige förutom Stockholm och Göteborg där vi finns idag.