Offertförfrågan

Nya chaufförer på gång men räcker det?

Nu när sommarvärmen äntligen har kommit till oss är det en tid då många förväntansfulla ungdomar slutar skolan och står inför ett långt yrkesliv. I år går cirka 110 000 elever ut gymnasiet i Sverige enligt statistik från Skolverket och av dessa har 3,5 % valt att gå fordon och transport, FT. Cirka hälften av dessa brukar välja fordonsinriktning medan den andra hälften kommer ut som nyutexaminerade chaufförer. I antal handlar det om cirka 1 950 nya chaufförer varav 18 % är tjejer.

Enligt den senaste trendindikatorn som TYA publicerade förra året står deras långsiktiga prognos fast om att det de kommande tio åren saknas 50 000 nya förare. Ser vi på årskullarna efter de som nu går ut ser vi en liten ökning från dagens 3 900 elever på FT till 4 300 nästa år och 4 700 året därpå. Glädjande är att andelen tjejer då också ökat till 23 %. Men räcker det? Nej, ett snabbt överslag ger att om vi i Sverige i snitt examinerar 2 000 nya chaufförer från gymnasieskolan ger det på tio år 20 000 nya chaufförer på den svenska marknaden. En siffra långt ifrån de 50 000 som behövs.

Naturligtvis finns det fler sätt att utbilda sig till chaufför. Olika kommunala vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar är ett par sådana vägar. Hur många färdiga chaufförer som kommer den vägen är det svårt att få fram en exakt siffra på men enligt tidigare statistik är det i nivå med antalet gymnasieutbildade chaufförer.

Så även om vi lägger till de som studerat till chaufför i någon form av vuxenutbildning så kommer vi sakna 10 000 chaufförer under de kommande tio åren. Hur löser vi det? Det finns naturligtvis inget enkelt svar på den frågan utan svaret är väl att det krävs en mängd olika åtgärder för att intressera ungdomar och andra för chaufförsyrket. En viktig del i detta är att vi som etablerade verksamheter inom transportsektorn tar hand om, handleder och uppmuntrar de som är intresserade genom bra praktikplatser. Bra praktikplatser med relevanta och utvecklande arbetsuppgifter i kombination med handledare som både har ett engagemang och en hög trovärdighet. Tillsammans måste vi lösa utmaningen att fylla alla tomma förarstolar under de kommande åren för att fortsatt hålla Sverige rullande.

På bilden ser ni Max som i dagarna gick ut gymnasiet som färdig chaufför med sin handledare Maja från dåvarande Claessons Transport, numera Tempcon Ljungby.