Offertförfrågan

Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd för tunga

Tempcon Group var tidiga med att satsa på elfordon och deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen genom bland annat deltagande i projektet E-charge. Nu öppnas nya möjligheter när Regeringen nyligen har beslutat om att införa ett nytt, tillfälligt stöd för lätta ellastbilar för att påskynda omställningen till eldrivna fordon. Därutöver kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd.

Beslutet innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. Beloppet kommer senare att trappas ner successivt och i slutet av år 2025 kommer stödet att fasas ut. En särskild satsning görs även på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp som kommer uppgå till som högst 25 procent av inköpspriset.

I ett pressmeddelande från regeringen säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att de nya stöden är ett viktigt steg i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för att elektrifiera transportsektorn. Hon menar också att det innebär att fler kan byta ut sina fossildrivna lastbilar till eldrivna fordon vilket är helt centralt för att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till 2045 och att vi då kommer klara våra åtaganden gentemot EU.

Vidare har regeringen beslutat att anpassa klimatpremien till EU:s nya statsstödsregler som trädde i kraft förra året. Regeringen säkerställer även att fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari fortsätter: Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll.

Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024.