Offertförfrågan

Nya undantag för kör- och vilotiderna

Även om allt tyder på att pandemin är på väg in i en ny fas som innebär att vi kommer slippa många av de restriktioner som varit är fortfarande antalet människor som är sjukskrivna eller i hemkarantän högt. Detta har lett till att man inom branschen generellt sett varit tvungna att ställa in eller ändra många transporter. Som en följd av detta har nu Transportstyrelsen beslutat om ett nytt, tidsbegränsat undantag från kör- och vilotidsreglerna.

Undantaget gäller alla transporter inom landet och trädde i kraft den 1 februari efter att en akutföreskrift antagits, TSFS 2022:3. Det kommer gälla fram till och med den 2 mars och undantagen är följande:
– Den dagliga körtiden får utökas till maximalt elva timmar.
– Veckoarbetstid (körtid och annat arbete) får utökas till maximalt 60 timmar.
– Arbetstiden (körtid och annat arbete) under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar.
– Under två på varandra följande veckor ska en förare ta minst två normala veckovilor eller en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar. Minskningen behöver inte kompenseras under perioden.
– Dygnsvilan får reduceras till nio timmar utan krav på kompensation.
– Inga undantag för rast medges.

Villkoren som trätt i kraft nu är desamma som gällde under perioden 15 april och 31 maj för två år sedan.