Offertförfrågan

Nytt strategiskt samarbete stärker verksamheten i norr

Utvecklingen av Tempcons verksamhet i Norrland fortgår och genom ett nytt strategiskt samarbete tas nu nya steg mot att Tempcon Norrland utvecklas som speditör och Logex inom fjärrtransporter. Den verksamhet Logex haft lokalt i Skellefteåtrakten integreras nu i Tempcon Norrlands produktionslösning som framöver tillhandahålls av Nyhléns Hugosons, Norrlands största tillverkare av charkuteriprodukter. De har övertagit resurser i form av personal och fordon som integrerats i deras egen trafik. Nyhléns Hugosons blir på det sättet en helhetspartner till Tempcon Norrland och leverantör av temperaturkontrollerade transport- och logistiktjänster i trakterna kring Skellefteå.

Nyhléns Hugosons satsar på att utveckla och sprida det norrländska mathantverket på ett hållbart och långsiktigt sätt. För företaget betyder det rejäl mat, gjord på de bästa råvarorna, god djuromsorg och duktiga medarbetare. Nyhléns Hugosons är idag Norrlands ledande matproducent med egen tillverkning av lokalproducerade kött- och charkprodukter, kyld färdigmat samt potatisprodukter. Företaget har också en egen, väl utvecklad logistikverksamhet med både distribution och fjärrtransporter som alla utgår från Skellefteå.

Så har även Tempcon Norrland haft genom Logex men för att optimera verksamheterna, öka fyllnadsgraderna och erbjuda kunderna så bra service som möjligt har nu ett avtal om samarbete tecknats samtidigt som verksamheten i Tempcon Norrlands terminal i Skellefteå, såsom personal och fordon, har överlåtits till Nyhléns Hugosons. På det sättet blir Nyhléns Hugosons både kund och underleverantör till Tempcon Norrland.

– Genom överlåtelsen och det strategiska samarbetet med Nyhléns Hugosons stärker vi våra ställningar i Norrland, säger Christofer Mattsson, vd för Tempcon Norrland. Istället för att vi ska sitta och åka på samma sträckor med två fordon kan vi nu effektivisera våra flöden med bättre ekonomi och högre service till kunderna som resultat. Samtidigt tydliggör vi bolagens roller inom Tempcon här i Norrland.

– Jag ser positivt på att vi får möjlighet att utveckla vår transportverksamhet och samtidigt stärka vår lokala närvaro i Skellefteå, Västerbotten och Norrland, säger Sophia Bylesjö, platschef för Nyhléns Hugosons anläggning i Skellefteå. Genom det utökade samarbetet kan vi på ett bättre sätt bidra till effektivare och mer hållbara transporter i Norrland, något som går i linje med vår koncerns hållbarhetsfilosofi.

På bilden från vänster; Pär Marklund, Transportchef Nyhléns Hugosons, Sophia Bylesjö, Platschef för Nyhléns Hugosons i Skellefteå samt Christofer Mattsson, vd för Tempcon Norrland.

Foto: Andreas Forslund.