Offertförfrågan

Om du kolliderar med vilt – vad gäller

Vi skriver idag den 1 september och vi lämnar nu sommarmånaderna bakom oss och tar oss an hösten. Året runt rör det sig mycket vilt kring våra vägar och nu när det börjar skymma tidigare på kvällarna kan det många gånger bli svårare att upptäcka det som rör sig i vägkanten. Statistiken säger också att antalet viltolyckor ökar under höstmånaderna. Under 2022 skede nästan 66 000 viltolyckor med både person- och fordonsskador som följd. Om du skulle råka ut för en viltolycka vad är det som gäller och hur ska du agera? Det ska vi försöka reda ut här.

Enligt §40 Jaktförordningen och §26 Jaktlagen är du som förare skyldig att göra en polisanmälan och märka ut platsen där olyckan skett om djuret du sammanstött med varit björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg, ren eller örn. Du är skyldig att göra en polisanmälan även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med något av de ovan nämnda djuren är straffbart och kan ge böter.

Vid kollision med annat vilt än de ovan nämnda, exempelvis grävling och räv, gäller ingen formell anmälningsplikt till polisen. Är djuret skadat och måste avlivas eller ligger placerat på ett sätt som utgör en fara för andra trafikanter är det ändå bra om du rapporterar olyckan. Vid kollision med mindre djur gäller annars att du, om du kan och har möjlighet, bör se till att djuret blir avlivat och flyttat från vägbanan. Tänk alltid på din egen och andras säkerhet.

Sammanfattningsvis ska du agera enligt följande om du råkar ut för en viltolycka;

– Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.

– Märk ut platsen där olyckan har skett. Har du inga speciella markeringsremsor får du ta vad som finns och som syns bra.

– Sätt ut en varningstriangel 200 – 300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller en parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

– Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

– Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

– Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur själv. Det är Polisens ansvar att kontakta en jägare med särskild kompetens för att spåra djuret.