Offertförfrågan

PL Fraktservice omorganiserar

Tempcons dotterbolag PL Fraktservice i Uddevalla omorganiserar och Peter Friberg, mångårig operativ chef i bolaget, kliver in i rollen som vd efter grundaren Peter Lengrell som drar sig tillbaka. Lengrell kommer dock fortsätta sitt engagemang för Tempcon som ledamot i styrelsen. PL Fraktservice bedriver linjetrafik mellan Uddevalla och Helsingborg och har ett väl utvecklat distributionsnät över Bohuslän, Dalsland, Värmland och delar av Västergötland. Vi har träffat Friberg för en pratstund om framtid och drivkrafter för PL, Tempcon och transportbranschen i stort.

Friberg, även om du inte är så lastgammal har du många år inom branschen och hos PL Fraktservice, hur började det?
Jag började redan som 13-åring att jobba på kvällar och nätter under skoltiden på det som då hette Matsäljarna och så småningom kom att bli en del av dagens Martin & Servera. Jag jobbade där på lagret med att lasta och lossa, plocka orders och mycket annat. En fantastiskt bra utbildning som jag har haft mycket nytta av genom åren och som blev ett naturligt steg in i logistikens utmanande värld. En dag kom Lengrell in på gården med ett nytt, fint ekipage och det var där och då som jag bestämde mig för att där ska jag jobba. Efter transporttekniskt gymnasium började jag direkt på PL och här har jag nu varit i över 24 år. En skola som inte går att köpa för pengar. Jag drev förvisso ett par egna rörelser samtidigt som jag jobbade på PL under sex, sju år men stora delar av verksamheten i de bolagen hade olika kopplingar till PL:s verksamhet.

Vad är det som driver dig?
Det är framförallt tre saker som driver mig, personal, kvalitet och utbildning. Att skapa förutsättningar för människor att växa och se hur de utvecklas är mycket viktigt för mig. Se på transportledningen som sitter här ute och som också är min ledningsgrupp. Alla är killar som praktiserat här som vi har sett en potential i och som har blivit kvar. Först har de arbetat som chaufförer och sedan utvecklats i sina nya roller på kontoret. Trafikledning, fordon och personal. Kontakten med all personal är oerhört viktig och det finns ju en anledning till varför kaffemaskinen står här inne på kontoret och inte i något avlägset chaufförsrum. Här kommer naturligtvis utbildningsdelen in också. Det är viktigt att vi som arbetsgivare skapar en miljö där medarbetarna känner sig trygga och med en hög trivselfaktor. Då presterar organisationen på topp. Samtidigt är det viktigt att man har rätt förutsättningar och kunskap för att utföra sitt jobb. Vi har skapat det vi kallar för PL Education där vi skräddarsyr utbildningarna för vår personal oavsett om det handlar om YKB, matsäkerhet eller arbetsmiljö. Vi ska också fortsätta vara en bra samarbetspartner till gymnasie- och vuxenutbildningarna och där kommer jag få en roll som sakkunnig i kommunens utbildningsråd för att vi redan i gymnasieskolan ska kunna ge eleverna rätt förutsättningar.

Sedan har vi det där med kvaliteten. PL Fraktservice ska alltid, och har alltid, levererat lite bättre än våra konkurrenter. Vi är inte billigast på marknaden men som kund ska man känna att man får den service som man kan förvänta sig av oss. Vi vill inte bara leverera, vi vill överträffa kundens förväntningar. Att vi arbetar med kunden och inte för kunden är det absolut viktigaste för mig och det är samtidigt företagets värdegrund som vi alltid utgår ifrån. Då kan vi lättare veta vilka förväntningar kunden verkligen har på vår leverans. I det här kvalitetsarbetet är naturligtvis personalen en mycket viktig del. Man pratar mycket om att organisationer idag ska vara personoberoende men personer bygger relationer med hjärta och själ. Våra kunder ska ha en person hos oss som de alltid kan ringa och som personligen tar hand om den kunden. Sedan måste vi naturligtvis bygga en organisation som kan leva utan individer men det personliga mötet är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Du har ju varit med på hela Tempcons resa så här långt, hur ser du på den utveckling som har varit och hur tror du framtiden för koncernen kommer bli?
Det är en spännande resa som vi har fått vara en del av och man måste komma ihåg att det fortfarande är en ung koncern. Jag tycker dock att koncernen har mognat mycket den senaste tiden med ett engagemang hos samtliga inblandade som skapar en trovärdighet för det vi levererar. Det här skapar också en trygghet i våra verksamheter som gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet på rätt sätt. Samtidigt har vi fortsatt en del utmaningar då vi har vuxit väldigt snabbt och har en stark tillväxt. Vi behöver fortfarande få rätt plattformar på respektive bolag för en fortsatt positiv utveckling men jag tycker att vi är på rätt väg och ser fram mot kommande år som jag tror kommer bli en spännande tid.

Vilka utmaningar ser du för branschen, koncernen och PL framåt?
Precis som för alla andra så lever vi i en tid med stor osäkerhet som väcker många frågor men som inte har så många svar att ge. Kriget i Ukraina och dess effekter med stigande energipriser, problem med leveranser av fordon och reservdelar som en konsekvens av bristande logistikflöden, skenande bränslepriser och en annalkande lågkonjunktur som innebär att våra transportflöden har stora fluktuationer över tid. Det här är faktorer som vi alla måste hantera i vardagen för att kunna bedriva en bra verksamhet. Sedan har vi ju också den stora bristen på bra chaufförer. Här måste vi jobba långsiktigt med utbildning och praktik för att säkerställa återväxten.

Vad kommer hända nu med PL Fraktservice med Peter Friberg vid rodret?
Jag tror inte att förändringarna kommer bli så stora då jag i min roll som operativ chef tidigare varit inblandad i det mesta här på bolaget. Vi måste sätta en ny säljorganisation då det har varit en del av Lengrells arbetsuppgifter men annars är målsättningen att vi ska fortsätta växa organiskt med våra kunder och plocka in nya kunder som kompletterar våra flöden som vi kör idag. Vi ska nyttja våra certifieringar i det arbetet och på lång sikt ska vi vara den naturliga logistikpartnern för verksamheter som hanterar kyl-, frys- och värmegods i regionen. Sedan ska vi naturligtvis fortsätta att ta hand om vår personal. Den uppbackning och det stöd vi fått från hela personalgruppen under de tuffa åren under pandemin är jag övertygad om att vi aldrig hade fått om medarbetarna inte hade trivts här hos oss på PL Fraktservice.