Offertförfrågan

Rätt fart spar miljön och mycket mer

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är prioriterade hos oss på Tempcon och ett enkelt sätt som alla kan bidra med för att minska våra utsläpp och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö är att hålla rätt fart. Kanske du redan idag alltid håller hastighetsbegränsningarna men många av oss kanske behöver lätta lite på gasen i vissa situationer.

Det finns fem starka skäl för att lätta på gasen. De är; 1) Det är bra för varumärket. Ett starkt varumärke är många gånger avgörande för en god lönsamhet över tid. Lastbilar och tjänstebilar med företagets logotype är ett skyltfönster där företaget exponeras varje minut i trafiken. Genom att uppträda på ett föredömligt sätt och hålla rätt fart visar du dina medtrafikanter att vi är en seriös aktör som följer regler och inte riskerar dina medtrafikanters säkerhet.

2) Det är bra för ekonomin. En tung lastbil som kör 90 km/tim istället för 80 km/tim kan dra ända upp till 0,4 l/mil mer vilket drastiskt ökar bränslekostnaderna. Inte minst idag när vi lever med rekordhöga bränslepriser. När du kör för fort ökar också slitaget på ekipaget så som däck och bromsar. Något som också leder till ökade kostnader. Det finns också de som påstår att full fart spar tid. Och visst, kör du 90 istället för 80 sparar du åtta minuter på tio mil men samtidigt har du ökat dina kostnader, dina risker och din miljöpåverkan. Är det värt det?

3) Det är bra för miljön. Som vi alla vet står trafiken på våra vägar för en stor andel av koldioxidutsläppen som påverkar vårt klimat. En viktig faktor i detta är hastigheten. En ökning av hastigheten från 80 till 90 km/tim ger cirka tio kilo extra koldioxid. Räknat på ett år kan det vara flera tiotals ton extra, onödiga utsläpp som skapas. Minskad hastighet ger också mindre buller. En sänkning av medelhastigheten med 5 km/tim minskar bullret med 20 procent.

4) Det är bra för trafiksäkerheten. Om medelhastigheten på en väg ökar med 10 km/tim ökar antalet dödade med 50 procent. Rätt fart minskar också bromssträckan vilket räddar liv. Om du vid 50 km/tim stannar på cirka 35 meter har du, om du kör i 60 km/tim, enbart fått ner farten till 40 km/tim efter 35 meter. Även om hastigheten i sig inte alltid behöver vara den utlösande faktorn för att en olycka ska inträffa påverkar den alltid olyckans förlopp och dess konsekvenser.

5) Det är bra för arbetsmiljön. Desto fortare du kör desto större stresspåslag får du. Och att arbeta länge under stress ses som ett arbetsmiljöproblem. Ungefär var fjärde inrapporterad arbetsolycka har inträffat i trafiken. Olyckor i trafiken är både ett trafiksäkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem. Med lägre hastighet minskar risken för olyckor med allvarliga konsekvenser.

Hur kör du? Var rädd om dig så syns vi i sommartrafiken.