Offertförfrågan

Säkra livsmedels-transporter under sommaren

Sommarens varma temperaturer ställer höga krav på livsmedelstransporterna. Inom Tempcon-familjen tar vi livsmedelssäkerhet på största allvar för att säkerställa att alla produkter når fram i bästa möjliga skick.

Temperaturkontroll i fokus

Våra temperaturkontrollerade transporter har en obruten kylkedja från start till slutdestination, inklusive eventuella omlastningar och lagring. Vi garanterar optimala temperaturförhållanden under hela transporten och utför regelbundna temperaturkontroller för att säkerställa att temperaturen hålls inom det önskade intervallet. Korrekt temperaturkontroll är avgörande för att förlänga hållbarheten och bibehålla kvaliteten på varorna.

Specialister på livsmedelslogistik

Vi följer strikta rutiner för att förhindra kontaminering och säkerställa livsmedelssäkerhet. Vår personal är utbildad i livsmedelshantering och våra fordon och lagerlokaler saneras och desinficeras regelbundet. Vi hanterar alla livsmedel med stor varsamhet för att minimera skador och kvalitetsförlust. Vi är väl insatta i lokala, nationella och internationella lagar och föreskrifter gällande livsmedelssäkerhet.

Inom Tempcon tillämpar vi HACCP och är certifierade för kvalitet  (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet  (ISO 39001) och livsmedelssäkerhet (ISO 22000).

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med säkra och tillförlitliga logistiklösningar både under sommaren och året runt.

Säkra livsmedelstransporter under sommaren