Offertförfrågan

Satsning på ellastbil i Stockholm i nytt samarbete med PostNord

Tempcon Groups dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri satsar återigen på en helt elektrifierad distributionsbil, denna gång i Stockholm. Som en del av koncernen vill bolaget med säkra, hållbara och klimateffektiva logistiklösningar skapa värde för sina kunder. Samtidigt är man måna om att ligga i framkant vad gäller nyttjandet av ny, innovativ teknik och nya bränslealternativ. Som en del i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete satsar man nu återigen på en tung ellastbil som ska gå i flerskift.

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade inom koncernen och förutom tidigare satsningar på tunga elfordon i Helsingborg av Tommy Nordbergh Åkeri har flera av dotterbolagen inom Tempcon satsat på solcellspaneler på sina fastigheter, som Klimat-Transport, PL Fraktservice och Widriksson. Flera gasbilar är i drift sedan tidigare och snart även en helt elektrifierad distributionsbil i Stockholm. Bilen ingår i en pilot som syftar till att hitta bra strukturer och funktioner för den här typen av elektrifierade transporter.

Bilen kommer köra leveranser till Apotek Hjärtats butiker utmed en slinga på 167 kilometer. Under den sträckan minskar man utsläppen av CO2 med 125 kg. Den nya transportlösningen innebär således en kraftigt minskad miljöpåverkan och är ett viktigt steg på vägen mot fossilfria leveranser. Bilen kommer inledningsvis köras i tvåskift med målsättningen att gå över till treskift längre fram.

– För oss på Tommy Nordbergh åkeri har det alltid varit en självklarhet att ligga i framkant vad gäller alternativa bränslen för att minska vår miljöpåverkan och hitta klimatsmarta logistiklösningar, säger Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh åkeri. Det är därför roligt att kunna göra en sådan här satsning igen tillsammans med PostNord TPL och deras kund Apotek Hjärtat. Vi hoppas i en inte allt för avlägsen framtid kunna dra igång fler sådana här projekt.

– Vi har länge använt elfordon inom vår verksamhet, men fram till nu har det varit svårt att hitta bra alternativ för tyngre transporter. Dels krävs infrastruktur för att kunna ladda bilarna, dels behöver vi hitta nya rutiner som fungerar i vår verksamhet. Genom att testa den här typen av fordon tillsammans med våra kunder drar vi många viktiga lärdomar inför mer storskaliga investeringar i framtiden, säger Mathias Krümmel, VD för PostNord Sverige.

– Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör och ett av många mål som vi jobbar mot är att Apotek Hjärtat ska bli helt fossilfria till 2030. Vi är därför väldigt glada för att samarbetet med PostNord nu lett till att vi kan lägga i en högre växel och visa upp vår första eldrivna lastbil. Sedan tidigare levererar vi helt fossilfritt till alla våra apotek i Stockholm, Malmö och Göteborg. Det här blir ett bra komplement och ytterligare ett steg mot mer och mer eldrivna transporter, som dessutom går tystare vilket möjliggör leveranser udda tider utan att störa i tätbebyggda områden, säger Louise Blumenthal, Chef Logistikutveckling på Apotek Hjärtat.

Även hos Scania är tongångarna positiva.
– Vi ser fram emot att stödja Tommy Nordbergh Åkeri och PostNord i utrullningen av en elektrifierad flotta och ta del av deras och Apotek Hjärtats erfarenheter kring denna pilot. Vi välkomnar ett tätt samarbete mellan fordonsleverantör, åkeri, transportköpare och laddoperatör för att driva utvecklingen mot fossilfria transporter. Det är roligt att se att såväl Tommy Nordbergh åkeri, PostNord som Apotek Hjärtat har samma drivkraft som Scania att minska utsläppen från transportbranschen, säger Jessica Björkquist, ansvarig för elektrifiering på Scania Sverige.