Offertförfrågan

Skattesystemet motverkar omställning till miljövänligare fordon

Omställningen som världens fordonstillverkare står inför är omfattande vad gäller att ändra sin produktion mot fordon som inte har samma miljöpåverkan som dagens fordon med fossila bränslen. Förändringen av personbilsmarknaden går snabbt då hela 45 procent av alla nyregistrerade fordon under 2021 var laddbara men det går trögare vad gäller lätta och tunga lastbilar. Dels för att teknikutvecklingen inte kommit lika långt där för en mer omfattande produktion och dels för att vi har ett skattesystem som missgynnar investeringar i nya, mer miljövänliga, lätta lastbilar.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar med eldrift var under 2021 7,5 procent och av dagens cirka 606 000 lätta lastbilar i trafik är endast en dryg procent eldrivna. Anledningarna till detta kan anses vara flera. Dels har vi problemet med minskad lastförmåga som vi har skrivit om tidigare och dels det bonus-malus-system som infördes 2018 och som motverkar investeringsviljan av nya, klimatvänligare, lätta fordon. Principen bakom bonus-malus är enkel. Fordon med låg klimatpåverkan får en bonus medan fordon med hög klimatpåverkan under tre år får en förhöjd fordonsskatt, malus. Problemet med systemet är att personbilar och lätta lastbilar likställs trots väsentliga skillnader i vikt, användningsområde, incitament för investering och så vidare. Beskattningen för nya, lätta lastbilar kan bli upp till fyra gånger så hög jämfört med en personbil. Regeringen har dessutom aviserat ytterligare skattehöjningar i malus-delen från och med 1 juni i år samt andra begränsningar i systemet som kommer slå hårt mot omställningen av den lätta lastbilsparken.

Lätta lastbilar har en viktig funktion för post- och pakettransporter, last mile-distribution, hantverkare och liknande yrkesgrupper och i flera undersökningar, bland annat i Företagarnas, är val av tjänstefordon i topp när det gäller åtgärder där många bolag kan minska på sin klimatpåverkan. Samtidigt är ökade kostnader det största hindret från att göra mer hållbara val. Genom att straffbeskatta en fordonsgrupp som vi behöver för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera tar beslutsfattarna risken att försena omställningen till en mer hållbar transportnäring. Miljöskatterna på nya, lätta lastbilar gör att många köpare av ekonomiska skäl avstår investeringen och fortsätter en tid till med sina äldre, mindre miljövänliga, fordon.

Den lätta lastbilen är viktig för det finmaskiga distributionsnätet som når ända ut till folks hem men genom att straffbeskatta nyttotrafik riskerar vi att halka efter i omställningen till transporter med en mindre miljöpåverkan. I EU:s bindande koldioxidkrav skiljs personbilar och lätta lastbilar åt, varför inte så i Sverige?