Offertförfrågan

Skolturné med Tommy Nordbergh Åkeri

Det stora behovet av nya chaufförer är allmänt känt och mycket energi läggs på att intressera ungdomar att söka de utbildningar som finns för att bli yrkeschaufför. Samtidigt är det viktigt att motivera dem under studietiden och också skapa ett intresse för Tempcon och våra dotterbolag då det är många där ute som är intresserade när de nyutbildade kommer ut på marknaden. En viktig del i detta är Tempcons dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeris skolturné.  Varje år gör man ett stort jobb när man åker runt för att visa upp sig och träffa framtiden på våra vägar.

Under pandemin har skolturnén inte kunnat genomföras som man brukar men nu är det full fart igen. Med nästan ett besök i veckan under perioden september till och med juni, runt om i Sverige, är det mycket som ska planeras. Besöken kan se lite olika ut beroende på vad som efterfrågas och ibland har man med sig ett fordon, ibland inte, andra gånger deltar man som föreläsare under en lektion och så vidare.

Syftet med skolturnén ur ett kort perspektiv är att man på ett enkelt och avslappnat sätt kommer i kontakt med eleverna under trevliga och lättsamma former. I det lite längre perspektivet handlar det om att bygga upp ett förtroende för branschen, väcka intresse för den här typen av chaufförsjobb och att man ser Tommy Nordbergh Åkeri och Tempcon som en framtida, attraktiv, arbetsgivare. Ytterligare ett viktigt syfte med turnén är att fånga upp de tankar och idéer nästa generations chaufförer har när de kommer ut i yrkeslivet. Morgondagens chaufförer kommer ha andra krav och förväntningar än de vi är vana vid idag. Ska vi då få dem att stanna kvar och fortsätta utvecklas tillsammans med oss måste vi möta våra nya medarbetare så de känner sig välkomna.

Många av de skolor Tommy Nordbergh Åkeri besöker har man långvariga relationer med men man vill komma i kontakt med fler. Skulle du vara intresserad av ett besök i någon form från Tommy Nordbergh Åkeri är det bara att skicka ett mejl till personal@tnordbergh.se