Offertförfrågan

Social hållbarhet ur ett mångfaldsperspektiv

Hållbarhetsfrågan har under de senaste åren blivit mer holistisk jämfört med tidigare då man nästan uteslutande pratade om hållbarhet som en synonym till miljöfrågor. Idag diskuterar man ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och naturligtvis även hållbarhetsfrågor kopplade till miljön. För oss på Tempcon är alla dessa aspekter av största vikt vilket vi också belyser i vår hållbarhetsrapport. Ett av våra dotterbolag, Widriksson Logistik i Stockholm, specialister inom Last Mile-transporter, fördjupade sig nyligen i frågor kring social hållbarhet genom att bjuda in en föreläsare från RFSL för att höja kompetensnivån inom området.

En av de frågor som bolaget arbetar med är mångfald som bland annat omfattar kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Syftet med föreläsningen var att lära sig mer om HBTQI-frågor, förbättra bemötandet mellan kollegor och andra, öka förståelsen och få konkreta tips och verktyg för att kunna jobba med frågan.

– En av de saker vi tar med oss från föreläsningen är hur viktigt det är att känna sig trygg i det sociala samspelet på jobbet och att slippa dölja viktiga delar av ens liv, säger Christel Grip, hållbarhets- och kommunikationschef på Widriksson Logistik. Poängen med öppenhet är inte att manifestera utan att slippa dölja men att inte göra öppenhet till norm och ”tvinga” andra att komma ut.