Offertförfrågan

Solceller för minskad klimatpåverkan

För Tempcon är det viktigt att vi dagligen arbetar för att minska vårt miljöavtryck. Ytterligare ett steg i detta arbete togs för en tid sedan när en ny solpanelsanläggning togs i drift vid vårt dotterbolag PL Fraktservices terminal i Uddevalla.

Energiförbrukningen hos terminalens kyl- och frysanläggningar ökar under sommarmånaderna när utomhustemperaturerna ökar. Detta sammanfaller väl med anläggningens produktionskapacitet som är som högst under motsvarande period. Anläggningen beräknas leverera 110 000 kWh per år vilket täcker en stor del av terminalens behov. Samtidigt finns möjligheten att dubblera anläggningens yta och därmed produktionskapaciteten i framtiden.

Detta är den tredje solpanelsanläggningen inom Tempcon. Sedan tidigare finns en på Klimat-Transports terminal i Helsingborg och en på Widriksson Logistiks tillbyggda terminal i Västberga, Stockholm och fler anläggningar är planerade.