Offertförfrågan

Ny solkrafts-anläggning i Helsingborg.

Klimat-Transports terminal i Helsingborg har sedan länge drivits på förnybar energi.
Nu tar de ytterligare ett steg på vägen och driftsätter en ca 3000m2 stor solkraftsanläggning för att minska sin klimatpåverkan.
Anläggningen beräknas producera 242.977 kWh och ge en Koldioxidbesparing på 145.786 kg per år.