Offertförfrågan

Syd Frys certifierade enligt FSSC 22000

Tempcons dotterbolag Syd Frys har under året arbetat för att bli certifierade enligt Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) och nu är certifieringen på plats. Att certifiera sig enligt FSSC 22000 innebär att Syd Frys kunder även fortsättningsvis kan känna sig trygga i att hanteringen av deras livsmedel sker på ett säkert sätt och att de tjänster man erbjuder fortsatt leder till en hög kundnöjdhet. Det innebär också att Syd Frys erbjudande till marknaden har en hög trovärdighet vad gäller kunskap, kontroll på och kapacitet för sina åtaganden.

Under resan fram till certifieringen har Syd Frys arbetat med att säkerställa verksamhetens effektivitet, att det finns verktyg och metoder för verifiering och validering av de olika delarna i arbetsflödena och att ständigt arbeta med förbättring och utveckling av verksamheten. Arbetet med certifieringen har varit omfattande och engagemanget hos medarbetarna stort. En certifiering genomsyrar alla verksamhetsdelar och all Syd Frys personal har varit involverade i olika faser. Detta för att fånga upp olika aspekter av verksamheten och dra nytta av medarbetarnas olika erfarenheter och tankar.

Nu när certifieringen är i hamn börjar det verkliga arbetet med att fortsätta utveckla verksamheten. Årligen genomförs en ny revision som säkerställer att Syd Frys även fortsättningsvis uppfyller kraven och att man ständigt arbetar med förbättringar. Därutöver sker en omfattande och mer djuplodande omcertifiering vart tredje år för att man ska få behålla sitt certifikat.

Utöver certifieringen enligt FSSC 22000 är Syd Frys sedan tidigare KRAV-märkta och certifierade enligt ISO-standarderna 9001, 14001, 22000 samt 39001. Därutöver arbetar man efter riktlinjerna i ISO 26000 och 27001.

FSSC 22000 är godkänd som standard av Global Food Safety Initiative (GFSI) och accepteras av de stora livsmedelshandlarna i Europa. Vill du veta mer om FSSC 22000 finner du information HÄR.