Offertförfrågan

Sydfrys certifierade enligt FSSC 22000

Sydfrys har sedan sommaren 2018 arbetat för att bli certifierade enligt Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) och nu är certifikaten på plats. Certifieringen enligt FSSC 22000 innebär att Sydfrys kunder även fortsättningsvis kan känna sig trygga i att hanteringen av deras livsmedel sker på ett säkert sätt och att de tjänster man erbjuder fortsatt leder till en hög kundnöjdhet. Det innebär också att Sydfrys erbjudande till marknaden har en hög trovärdighet vad gäller kunskap, kontroll på och kapacitet för sina åtaganden.

Under resan fram till certifieringen har Sydfrys arbetat med att säkerställa verksamhetens effektivitet, att det finns verktyg och metoder för verifiering och validering av de olika delarna i arbetsflödena och att ständigt arbeta med förbättring och utveckling av verksamheten. Arbetet med certifieringen har varit omfattande och engagemanget hos medarbetarna stort. En certifiering genomsyrar alla verksamhetsdelar och all Sydfrys personal har varit involverade i olika faser. Detta för att fånga upp olika aspekter av verksamheten och dra nytta av medarbetarnas olika erfarenheter och tankar.

Nu när certifieringen är i hamn börjar det verkliga arbetet med att fortsätta arbetet. Årligen genomförs en ny revision som säkerställer att Sydfrys även fortsättningsvis uppfyller kraven och att man ständigt arbetar med förbättringar. Därutöver sker en omfattande och mer djuplodande omcertifiering vart tredje år för att man ska få behålla sitt certifikat.

Vill du lära dig mer om FSSC 22000 finner du information här.