Offertförfrågan

Tempcon erbjuder sina kunder CO2-neutrala transporter

Miljön och hållbarhetsfrågorna står i centrum när Tempcon Group fortsätter att utveckla sitt erbjudande till marknaden. I höstas blev Klimat-Transports terminal i Helsingborg CO2-positiv och nu fortsätter vi arbetet genom att erbjuda våra kunder CO2-neutrala transportlösningar genom klimatkompensation.

Under de senaste tolv månaderna har vi tagit ett stort antal gasbilar och bland annat en av Sveriges första serieproducerade ellastbilar i drift. Detta är viktiga steg i att nå målen om kraftigt minskade CO2-utsläpp. Det kommer dock ta flera år innan vi nått dessa mål och därför vill vi redan idag minska vår påverkan tillsammans med våra kunder. Gensvaret från kunderna har varit mycket positivt och vi hoppas fler ansluter sig framöver.

Hur fungerar då detta med klimatkompensation? Klimatkompensation kommer ursprungligen från FN:s Kyotoprotokoll. Tanken är att man med klimatkompensation ska betala för att motsvarande mängd utsläpp man orsakar minskar någon annanstans. Detta kan ske genom köp av utsläppsrätter, trädplantering eller att investera i utbyggnad av förnybar energi. Målet är att skapa en mekanism som bidrar till klimatomställningen och som systematiskt förändrar vårt beteende samtidigt som det på sikt eliminerar vårt användande av fossila energikällor.

Transportsektorn står för ungefär 22 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Därför har vi som transportföretag ett stort ansvar men också en stor möjlighet att göra skillnad tillsammans med våra kunder. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att klimatkompensation inte är lösningen på problemet utan ett viktigt komplement till det övriga klimatarbetet vi gör. Många klimatkompenserande projekt genomförs i utvecklingsländerna. Men utsläppen hos oss försvinner inte för det. Vi har därför valt att reducera utsläppen där de uppstår.

Tempcon Group har därför inlett ett samarbete med Forest Solution som är ett svenskt bolag vilka arbetar med att öka tillväxten på svensk skog för att binda koldioxid. Det ger möjligheten att klimatkompensera på svensk mark, med svenska kontroller och garantier. Lösningen är enkel och långsiktig. Idag täcks Sveriges yta av 60 % skog som binder ca 40 miljoner ton koldioxid netto per år. Med Forest Solutions metod ökar bindningen med 30 % över åtta år.