Offertförfrågan

Tempcon förberedda för miljözon klass 3

I dagarna har vi kunnat läsa om att Stockholms Stad kommer införa de mycket restriktiva riktlinjerna för miljözon klass 3 i stora delar av Stockholms innerstad. Tempcon Group och dess dotterbolag Widriksson Logistik är väl rustade för att möta de allt strängare utsläppskraven som kommer i och med att miljözon klass 3 införs.

Widriksson har under många år drivit på förändringen inom transportsektorn genom att satsa på elektrifiering och hållbara bränslen. Vi är stolta över att redan idag ha rätt fordon för att leverera i den kommande miljözon klass 3.

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Tempcon och Widriksson gör sin del för att minska detta hot. Våra elfordon och biogasfordon minskar utsläppen och bidrar till bättre luftkvalitet i såväl Stockholm som Göteborg och övriga delar av landet.

Vi har investerat i de fordon och den teknik som krävs för att leverera hållbara transporter som uppfyller de strängaste utsläppskraven, inte minst på last mile-transporter. Vår fordonsflotta består av många elfordon och gasfordon och vi fortsätter att investera i den senaste tekniken för att minska vår miljöpåverkan. Med nollutsläppsfordon är vi rustade för att transportera gods i miljözonen utan att påverka luftkvaliteten.

Vi välkomnar transportköpare och samarbetspartners som delar vår vision om hållbarhet och som inser vikten av att göra skillnad när det gäller luftkvalitet och stadsutveckling. Tillsammans kan vi forma en renare och mer hållbar framtid.