Offertförfrågan

Tempcon Group förvärvar Lincargo

Tempcon Group förvärvar Lincargo från Norrmejerier. Lincargo har sedan starten 2007 utvecklat ett omfattande distributionsnät från Riksgränsen i norr till Härnösand i söder. Genom förvärvet stärker Tempcon Group sin ställning på den norrländska marknaden ytterligare.

Tempconkoncernen har sedan start haft ett starkt fokus på hållbarhetsfrågorna vilket även Lincargo har. Detta syns inte minst i den omfattande samdistributionen Lincargo bedriver. Något som bidragit till att bolaget halverat sitt klimatavtryck. Då Tempcon kommer driva Lincargo som ett dotterbolag kommer den lokala närvaron samt befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehållas och vidareutvecklas tillsammans med koncernens andra dotterbolag. Lincargo omsätter idag drygt 200 miljoner kronor. Trafiken bedrivs med ett 80-tal fordon via underentreprenörer.

– Vi är idag Sveriges ledande logistikkoncern vad gäller tempererade transporter och med förvärvet av Lincargo befäster vi den rollen, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. Lincargo har under åren utvecklat ett brett kontaktnät och når även de minsta orterna i Norrland flera dagar i veckan. Något som kommer stärka vår närvaro på marknaden lokalt men även innebära att vi tillsammans med övriga dotterbolag kan erbjuda ett än mer komplett linje- och distributionsnät över hela Sverige.

– Vi är oerhört stolta över hur Lincargo och dess medarbetare har utvecklat företaget och samdistributionen i Norrland. Vi vet att det finns en ännu större potential i Lincargo som vi som mejeri inte kan växla ut samtidigt som vi fokuserar på vår kärnaffär, säger Daniel Edblom, tf vd, Norrmejerier. Vi är därför glada att Lincargo nu får en ägare som är specialiserad på kylda transporter och som kan utveckla företaget på ett långsiktigt hållbart sätt.

I samband med försäljningen har Norrmejerier tecknat ett långsiktigt avtal med Lincargo för att säkerställa att norrländska mejeriprodukter även i framtiden kommer nå kunder och konsumenter. Norrmejeriers tidigare medarbetare i Lincargo har fått erbjudande om att följa med Lincargo till Tempcon. Erbjudandet berör samtliga orter där Lincargo har verksamhet, d.v.s. Luleå, Umeå och Lycksele. I samband med affären tar Tempcon även över fastigheten i Lycksele med tillhörande terminal. Affären genomförs efter godkännande från Konkurrensverket.

För ytterligare information kontakta gärna:
Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. 0729-64 76 88 eller e-post: christian.hallberg@tempcongroup.se
Kristina Stiernspetz, kommunikationschef, Norrmejerier, tel.  0730-61 64 33, eller e-post: kristina.stiernspetz@norrmejerier.se