Offertförfrågan

Tempcon levererar el

För oss på Tempcon är miljöfrågan i centrum i alla delar av vår verksamhet. Vi har under åren satsat på solcellsanläggningar på flera av våra anläggningar och ytterligare en kommer igång när Syd Frys nya anläggning står klar för inflyttning i början av 2025.

På de anläggningar vi har idag har vi under 2023 producerat 755 MWh varav vi har kunnat tillföra elnätet 205 MWh överskottsel.

En av våra solcellsanläggningar finns hos Widriksson Logistik i Västberga. Den har nu varit i gång i två och ett halvt år. Under den perioden har Widrikssons totala elförbrukning ökat eftersom man har investerat i fler elfordon, samtidigt har man minskat mängden el man köper med nästan 25 procent. Elen från deras solcellsanläggning täckte 37 procent av den totala elförbrukningen 2023.

Vi på Tempcon fortsätter att arbeta för att minska vår klimatpåverkan och solcellsanläggningarna är en viktig del i detta arbete genom att bidra till vår förnybara elproduktion.