Offertförfrågan

Tempcon ny transportör för Svenska Retursystem i region syd

Tempcon Group och dess dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri kommer från och med den 1 maj ansvara för Svenska Retursystems inrikestransporter i södra Sverige. Det står klart efter en omfattande upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Som Sveriges ledande transportör av tempererat gods är Tempcon Group förmodligen det transportbolag som redan idag träffar en stor andel av Svenska Retursystems kunder allra mest när man lastar gods vid deras anläggningar. I och med det nya avtalet med Svenska Retursystem skapas miljöbesparingar bland annat genom högre fyllnadsgrader och färre anlöp hos kund när lastning och lossning kan ske från samma fordon.

– Det är glädjande att vi kan lyfta in en ny aktör för våra inrikestransporter. Tempcon och dess dotterbolag möter våra högt ställda krav när det handlar om hållbarhet, leveransprecision och kostnadseffektivitet. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete säger Daniel Briland, transportchef på Svenska Retursystem.

Under 2020 genomförde Svenska Retursystem en omfattande upphandling av sina inrikestransporter. Nu har ett treårsavtal tecknats med Tempcon Group och dess dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri om att ansvara för transporterna till och från Svenska Retursystems logistikanläggningar i Mölnlycke och Helsingborg samt tillhörande externlager. Avtalet börjar gälla från och med den 1 maj 2021.

– Vi ser verkligen fram emot att ta oss an detta uppdrag. Liksom Svenska Retursystem drivs vi av att hitta klimatsmarta logistiklösningar. Vi tror också att vår lokala anknytning i regionen kommer att vara värdefull för att genomföra detta uppdrag på ett tillfredställande sätt, säger Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh åkeri och ansvarig för Tempcons säljorganisation.

För att landets livsmedelslogistik ska fungera smidigt är det av stor vikt att leveranserna av lastbärare når ut till retursystemets användare i tid. Svenska Retursystem hjälper livsmedelsbranschen att minska sina kostnader och sin klimatpåverkan där transporterna utgör en viktig del. Vid valet av Tempcon Group var leveranssäkerhet och tillgänglighet till kund avgörande faktorer. För koncernen är hållbarhetsfrågorna alltid i fokus där nyttjandet av alternativa drivmedel är en viktig faktor. Arbetet med fossilfria transporter kom också att bli avgörande i samband med upphandlingen då Svenska Retursystem premierar el, vätgas och biogas.

– Vi hade ett stort fokus på att hitta en partner som kan ta oss till vårt mål om fossilfria inrikestransporter år 2025 med så hållbara bränslen som möjligt. Att vi valde Tempcon och dess dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri beror till en stor del på att de kunde presentera en plan för att nå målet med en betydande andel el och biogas, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

– Det känns extra kul att göra affärer med kunder som värderar hållbarhets- och miljöfrågorna på ett liknande sätt som oss, säger Jonas Olsson, KAM på Tempcon Group. Det känns verkligen stimulerande nu att påbörja det praktiska arbetet inför starten i maj.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jonas Råstedt, vd, Tommy Nordbergh Åkeri AB, 0709-25 87 03, jr@tnordbergh.se
Jonas Olsson, KAM, Tempcon Group, 0709-25 89 03, jonas.olsson@tnordbergh.se
Daniel Briland, transportchef, Svenska Retursystem, 0703-92 21 00, daniel.briland@retursystem.se