Offertförfrågan

Tempcon tar första steget ut i Europa genom förvärv av Berneco

Tempcon Group är Sveriges ledande koncern inom temperaturkontrollerad logistik. Nu tar man ytterligare ett steg på sin resa och förvärvar Berneco Transport, en etablerad aktör på marknaden specialiserad på tempererade transporter till och från BeNeLux-länderna.

Berneco bildades den 1 januari 1993 av Berne och Mattias Jönsson hemma i källaren i Ängelholm. Verksamheten är specialiserad på tempererade transporter av framförallt frukt och grönt från BeNeLux-länderna. Returlasterna till Europa består bland annat av olika typer av pappersprodukter. Bolaget arbetar som speditör och sysselsätter idag ett drygt 30-tal ekipage i sin trafik.

Berneco har en omsättning på cirka 70 miljoner kronor och antalet anställda är sex personer. Med förvärvet stärker Tempconkoncernen sin position som den ledande leverantören av tempererade transporter och kan nu erbjuda sina kunder ett ännu bredare utbud av tjänster. Med det väl utvecklade distributionsnätet koncernen har idag öppnas helt nya affärsmöjligheter med en så etablerad aktör på Europamarknaden som Berneco.

Att genom förvärvet av Berneco Transport ta koncernens första steg söderut i Europa känns oerhört stimulerande, säger Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. Vår ambition är att finnas med i hela värdekedjan från producent till konsument. Bolaget bidrar också med ny, internationell kunskap till koncernen som stärker oss i vårt fortsatta arbete.

Berneco Transport är vår familjs livsverk och att nu få möjligheten att låta det leva vidare som en del av Tempcon Group känns fantastiskt bra, säger Jesper Rosén, vd på Berneco. Vi har alltid haft en hög servicegrad och en god kvalité i vår leverans. Som en del av Tempcon känner vi nu att vi säkrar upp det för framtiden.

Verksamheten drivs oförändrat vidare i bolaget under ledning av de tidigare ägarna i andra generationen med bröderna Jesper Rosén och Mattias Jönsson i spetsen.

För ytterligare information kontakta:
Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. 0729-64 76 88
Jesper Rosén, vd, Berneco Transport AB, tel. 0733-35 25 35