Offertförfrågan

Tempcons dotterbolag med i stor utrullning av elektrifierade vägtransporter

För att nå målet att ha en fossilfri fordonsflotta 2030 behöver stora steg tas för att nå dit. Många kunder, men också verksamheterna själva, ställer krav på sig att vara fossilfria redan 2025. Fram till idag har förnybara drivmedel i stort sett varit en av de få lösningarna för att nå målet om en omställning till klimatneutralitet men nu satsar staten och en rad ledande industriföretag stort på elektrifiering av tunga transporter. En av deltagarna är Tempcons dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri.

Omställning till ett elektrifierat godstransportsystem är ett viktigt steg bland flera andra i riktning mot ett hållbart samhälle. Staten och industrin går nu tillsammans in med drygt 400 miljoner kronor för att stödja de två projekten Reel och E-Charge. Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

– Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande FFI.

Tommy Nordbergh Åkeri kommer vara en del av projektet E-Charge. I projektet kommer man utveckla batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer och laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Projektet kombinerar utvecklingsarbete inom flera tematiska områden med forskning på en integrerad systemnivå för att bygga kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem.

– I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Han trycker också på att projektet rent systemmässigt kommer ge användbara resultat till regeringens tillsatta Elektrifieringskommission. Båda projekten sätter igång omgående och löper till och med 2024. Projekten är viktiga bidrag för att nå ett nationellt elektrifierat godstransportsystem.

FAKTA OM E-CHARGE
I projektet E-Charge samarbetar Scania och Volvokoncernen med ABB, Circle K och OKQ8. Projektet involverar också ICA Sverige AB, Tommy Nordbergh Åkeri, Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare samt DB Schenker. Swedish Electromobility Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet. Programmet FFI finansierar med 102 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder.