Offertförfrågan

Terminaler över hela Sverige

Tempcon Group är idag Sveriges ledande aktör vad gäller transport- och logistiklösningar för tempererade transporter. Med våra 12 engagerade dotterbolag erbjuder vi tillsammans marknaden ett kreativt partnerskap som överträffar producenters, grossisters och dagligvaruhandelns högt ställda förväntningar på hållbara, klimateffektiva och värdeskapande logistiklösningar.

Koncernen är idag rikstäckande men kan också erbjuda regelbunden trafik på våra grannländer såväl som Baltikum och BeNeLux-länderna. Genom egen stark närvaro och via strategiska samarbeten når vi de flesta destinationer inom Europa.

Med vårt finmaskiga distributionsnät och våra 16 strategiskt placerade terminaler och logistikcentra, från Helsingborg i söder till Luleå i norr, når vi hela Sverige med temperaturreglerade transporter. Och mer är på gång, men mer om det nästa vecka.