Offertförfrågan

Transportstyrelsens utredning negativ till ändrade körkortsregler

För ett par månader sedan skrev vi om EU:s direktiv 2018/645. Det ger medlemsländer möjlighet att införa ett undantag som tillåter att förare med B-körkort får köra lätta lastbilar på upp till 4 250 kg. förutsatt att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Undantaget har redan implementerats i flera av EU:s medlemsländer. Nu har Transportstyrelsen kommit med sin rapport och man vill inte införa ett sådant undantag i Sverige. Något som kan få negativa konsekvenser för utvecklingen av hushållsnära transporter med minskad klimatpåverkan.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth gav i december förra året i uppdrag till Transportstyrelsen att göra en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att införa direktivet även i Sverige. Bakgrunden är den att en lätt lastbil får ha en totalvikt om max 3 500 kg. för att framföras med B-körkort. Om ett sådant fordon förses med el- eller gasdrift minskar lastförmågan med mellan 30-60 procent på grund av tyngden från batteri och gastank. Det här innebär att om samma mängd gods ska förflyttas krävs en motsvarande ökning av antalet fordon som den tappade lastvikten. Fler fordon kräver mer personal och skapar ökad trängsel. Alternativet är att köra med större fordon som kräver C-behörighet men dessa kräver större plats vilket kan vara en utmaning i trånga villakvarter, det är även brist på C-chaufförer och det är kostnadsdrivande. Att köpa in de tyngre el- och gasdrivna mindre lastbilarna och låta C-kortschaufförer köra dem är heller inget alternativ med hänvisning till chaufförsbristen.

Transportstyrelsen skriver i sin utredning TGS 2020-11409 att …undantagsmöjlighetens specifika krav om drivsystemets extra vikt och oförändrad lastkapacitet i jämförelse med traditionellt drivna fordon går inte att verifiera och kontrollera utifrån dagens information… Man tar därifrån avstamp i alla de problem man ser utan att ägna möjligheterna speciellt mycket utrymme i sin rapport.

Det är både tråkigt och olyckligt för den framtida utvecklingen av en fossilfri transportsektor i alla led att Transportstyrelsen väljer den väg man nu valt som förmodligen, om Regeringen väljer att följa slutsatserna i Transportstyrelsens rapport, kommer försena omställningen till fossilfria hemtransporter avsevärt. När länder som Österrike, Storbritannien samt Spanien och inte minst våra grannländer Danmark och Norge (även om man inte är ett EU-land) redan har infört undantaget känns det extra olyckligt att vi i Sverige ska tappa fart på detta område i arbetet för en minskad klimatpåverkan från Transportsektorn.

Här kan du läsa hela Transportstyrelsen utredning.