Offertförfrågan

Vi välkomnar Fredrik Persson som ny vd på Tempcon Norrland

Fredrik Persson tillträder som ny vd den 2 april. Nuvarande vd Christofer Mattsson blir kvar i organisationen och kliver in i rollen som CFO (Chief Financial Officer) och vice vd.

Fredrik har en gedigen bakgrund inom logistikbranschen. Han har bland annat haft ledande roller som vd och koncernchef för BDX Företagen samt senast som vd och koncernchef för Sundfrakt-koncernen. Fredrik har även arbetat som senior rådgivare, bland annat för våra Norrlandsbolag och är därmed väl insatt i organisationen.

Fokus för Fredrik kommer framför allt att ligga på att förvalta och vidareutveckla våra affärer, med fortsatt satsning på speditionsverksamheten och hållbara logistiklösningar. Fredrik har varit involverad i vår verksamhet under en lång period och är väl insatt i våra affärer.

Christofer Mattsson har lett Tempcon Norrland sedan bolagets bildande 2022 och innan dess som vd för Lincargo. Under hans ledning har bolaget etablerat sig som en stark aktör på den norrländska logistikmarknaden. Christofer kommer att ta på sig en ny roll som CFO här på Tempcon Norrland. Efter en intensiv rekryteringsprocess där vi har sökt efter den bästa kandidaten för tjänsten, har vi kommit fram till att Christofer är det bästa valet för laget.

Christofer har gedigen erfarenhet och djup kunskap inom finansiella frågor. Med sin ekonomibakgrund har han de nödvändiga färdigheterna för att leda och utveckla vårt finansiella arbete.

Utöver tjänsten som CFO, utses Christofer även till vice vd. Detta understryker den viktiga roll han har i företaget samt belyser det täta samarbetet mellan Christofer och Fredrik, där Christofer har ett betydande ansvar i kunddialogerna.

Förändringen kräver genomförd MBL-förhandling.

Vi välkomnar Fredrik till Tempcon Norrland och önskar både Fredrik och Christofer all lycka till i deras nya roller.